https://www.alfa-art.fi/kuvataiteilijan-koulutus/

     Kuvataiteilijan monimuoto-opinnot

MAALAA MAAILMASI UUSIN VÄREIN!

                                                            Koulutukset 2024-2027

Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi erittäin motivoituneeksi.


Kuvallisen ilmaisun koulutus on kolmen vuoden kokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa vuosi kerrallaan tai haluamallaan aikataululla. Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan / taidemaalarin ammatissa. Hakija ilmoittautuu perusopintovuodelle, jonka jälkeen opiskelija voi halutessaan siirtyä syventäviin opintoihin toiselle vuodelle. Tämän jälkeen on kolmas vuosi, jonka aikana opiskelija tekee päättötyön omasta projektista. Kolmanelle - päättötyövuodelle siirtyminen edellyttää, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot. Opintoihin sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Opinnot ovat sivutoimista.

Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja arkisin viikolla koulun aamu- tai ilta- ryhmissä. Opinnot ovat vapaaehtoiset ja niistä peritään pienehkö lisäkorvaus.

Opetuksessa huomioidaan tarvittaessa opiskelijan aikaisemmat opinnot ja taitotaso. Opetus on aina henkilökohtaista.Ensimmäisenä ja toisena vuotena on yhteensä 10 lähijaksotapaamista. Kolmantena vuotena on kymmenen tapaamista siten, että kolmannen vuoden alussa lähijaksotapaamisia on viisi (to-pe tai la-su riippuen missä ryhmässä opiskelee) ja loppuvaiheessa lähijaksotapaamisia on viisi (ke ilta ja to tai pe ilta ja la) tapaamista. Kolmantena vuotena opiskelijalla on myös henkilökohtainen ohjaaja.           

Tämän lisäksi opiskelijalla on lukuvuosikohtainen henkilökohtainen tai ryhmä tapaaminen opettajan kanssa. Opinnot sisältävät kerran kuukaudessa lähijakso tapaamiset ja tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan ottaa lisäopetusta vuoden verran kerran viikossa VMT tekniikka (öljyvärimaalauksen kuultotekniikkaa), joka sisältyy lukukausimaksuun. Muista lisäopinnoista sovitaan erikseen.

ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUSTA on mahdollista käydä lukukautta kohden torstai-iltaisin vähintään neljä kertaa.

Elävän mallin piirustus ja maalaus kurssilla tutustutaan ihmisen olemukseen piirtämällä ja maalaamalla. Tunti aloitetaan croquis-piirtämisellä ja sen jälkeen siirrytään pitkäkestoiseen asentoon. Erityishuomio on elävässä viivassa ja valööreissa. Kurssin aikana opiskellaan mittasuhteita ja valon ja varjon olemusta keholla. Kurssi ei ole pakollinen vaan ylimääräinen jakso.Taiteelliset tavoitteesi voit toteuttaa pitkäjänteisellä työskentelyllä. Koulutuksen myötä pystyt yksilöllisen kuvallisen ilmaisun toteuttamiseen. Opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Alfa-Art taidekoulun kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosien kokemuksella olemme ottaneet käyttöön toimivat opetusmenetelmät. Vuosittain koulustamme valmistuu keskimäärin 8-12 taidemaalaria.

Alfa-Art taidekoulu antaa hyvän pohjakoulutuksen ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoja varten. Koulutus tähtää siihen, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä kuvantekijänä.

Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot ja syventävät opinnot. Maalaustaiteen eri tekniikat ovat vahvasti esillä opiskelussa. Opintoihin sisällytetään tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua, kuten taidealalle on tyypillistä.Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti käytännöstä teoriaan ja opetus on aina henkilökohtaista. Opinnot sisältävät perusopinnot ja syventävät opinnot, itsenäinen työskentelyn, luennot, keskustelut, kirjallisen osuuden, kritiikit, mallipiirustuksen, portfolion ja vertaisryhmätyöskentelyn.

Opiskelija kustantaa itse opiskeluun tarkoitetut materiaalit.
Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa. Opetus muodostuu itsenäisestä työskentelystä ja kerran kuukaudessa pidettävistä lähiopetuspäivistä: viikonloppuryhmä (pe-su) tai arkipäivänryhmä (ke-pe). Lisäksi opiskelija voi täydentää opintojaan muilla koulun tarjoamilla opinnoilla ja nämä opinnot otetaan huomioon todistuksessa.

Opintojen sisältö:

Opintojen aikana perehdytään piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja välineisiin. Opintojen tavoitteena on saada avara näkemys taiteenkentästä, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kuvallisen ilmaisun tarjoamien keinojen hyödyntäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä.

Kuvan rakentamisen keinojen ja kuvadynamiikan lisäksi opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi opiskeluun kuuluu sommittelu- ja väriopin perusteet. Opiskelija tekee opintoportfolion opiskelustaan joka lukukausi. Oman opiskelun- ja kuvan analysointia harjoitetaan kirjallisilla harjoitteilla. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Opiskelun aikana tutustutaan näyttelyiden rakentamiseen ja sisältöön.

Opetusohjelma pidetään joustavana ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Opetuskieli on suomi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää osallistumisaktiviteettia ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta.


HAE KOULUTUKSEEN NYT!

Monimuoto-opinnot: Kokonaiskesto 37-40 kk / 180 op tai jos opiskelija ottaa lisäopintoja 38-40 kk / 216 op.

1. Ajallisesti: 2024 - 2027, päättymispäivä tarkentuu päättönäyttelyn mukaan, joka järjestetään Kaapelitehtaalla Helsingissä.

MoMu -koulutusryhmän jaksot:

Kerran kuukaudessa lähijaksolla monimuoto-opiskelijat tapaavat koululla. 

MoMu D - ARKIRYHMÄ 2024: keskiviikko klo 17-20, torstai ja perjantai klo 9-16.                                                               Opintojaksot: 28.2.-1.3., 20.-22.3., 24.-26.4., 22.-24.5., 7.-9.8., 4.-6.9., 2.-4.10., 30.10.-1.11., 27.-29.11.  Kevätkauden aikataulu selviää vuoden 2024 maaliskuussa.

Koulutusmaksu arkiryhmälle:

1. Perusopintovuosi 2024: Maksetaan seuraavasti: kevätkautena 1340 € ja syyskautena 1365 €.

2. Syventävien opintojen vuosi 2025: Maksetaan seuraavasti: kevätkautena 1640 € ja syyskautena 1340 €.  

3. Syventävien opintojen vuosi 2026: Maksetaan seuraavasti: kevätkautena 1640 € ja syyskautena 1340 €.

4. Syventävien opintojen vuosi 2027 : Maksetaan seuraavasti: kevätkautena 280 €


MoMu A - VIIKONLOPPURYHMÄ: perjantai klo 17-20, lauantai ja sunnuntai klo 9-16.                                                       Opintojaksot: 23.-25.8., 20.-22.9., 25.-27.10., 22.-24.11.2024                                                                                                  17.-19.1., 14.-16.2., 14.-16.3., 11.-13.4., 9.-11.5., 6-8.6.-2025

Koulutusmaksu viikonloppuryhmälle:

1. Perusopintovuosi 2024-25: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1340 € ja kevätkautena 1640 €.

2. Syventävien opintojen vuosi 2025-26: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1340 € ja kevätkautena 1640 €.

3. Syventävien opintojen vuosi 2026-27: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1340 € ja kevätkautena 1640 €.

Koulun toiminta katetaan oppilasmaksuin.

Opintomaksun voi maksaa myös erissä. Tällöin opintomaksuun tulee lukukausi kohtainen 50 € korotus (seurantamaksu). Koulutuksen aikana tarvitset tietokoneen tai tabletin. Osa luennoista suoritetaan virtuaalisessa oppimisymäristössä. Alustana käytämme Googlen Class roomia. Opintomaksun voi maksaa 3-5 osassa. Asiasta sovitaan erikseen ennen koulutuksen alkua.


HAKU KOULUTUKSEEN

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max. 1 kpl A 4) sähköisesti osoitteeseen tai sovi tapaaminen: taidekoulu.alfa(at)gmail.com. Kerro hakemuksessa itsestäsi / elämän tilanteestasi, aikaisemmista opinnoista ja opinnon päämäärästä. Miksi kuvataideopinnot kiinnostavat? Lähetä lisäksi 5 kpl teoskuvia (maalaus, piirustus, grafiikka). Ennen koulutuksen alkua teemme tarvittaessa puhelinhaastattelun. Koulu on yksityinen ja maksullinen. Koulutukseen ei voi saada opintotukea. Koulutus ei ole myöskään este jos olet työelämässä.


1 -2 lukuvuosi

Ensimmäisen ja toisen vuoden opetuksen pääpainona on havaintoon perustuva oppiminen; ihminen, maiseman tila, elävän mallin piirtäminen, kipsipäät ja kuvamateriaalin hyödyntäminen. Kertaamme perusasiat sommittelusta ja väriopista. Pääpainona on öljyvärimaalaus, hiili- ja lyijykynä piirustus ja sekatekniikat.

Maalauksessa keskitytään eri tekniikoihin ja materiaalikokeiluihin; pigmenttimaalaus ja temperamaalaus on tullut jäädäkseen, pleksi-, vaneri- ja akryylimaalauksen mahdollisuudet sekä sekatekniikat. Unohtamatta maalauksen sisällöllistä arvoa.

Opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

Kollaasitekniikka kehittää sommittelutaitoa ja avartaa kuvallista ilmaisua. Sommittelun ja värin kautta opitaan kuvan rakentamisen keinoja ja kuvadynamiikkaa.

Opintoihin sisältyy monotypia grafiikkaan tutustuminen ja plastinen sommittelu.

Portfolio tehdään lukuvuosikohtaisesti oman kehityksen tueksi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisu sisältää oman opiskelun arviointia ja taiteellista pohdintaa kirjallisesti. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Tavoitteena on mahdollisimman avara näkemys kuvataiteen mahdollisuuksista.Koulutuksen aikana tehdään kolme opintoportfoliota. Viimeinen portfolion on päättötyöportfolio. Portfolio seuraa opiskeliajn omaa kehitystä.

3 lukuvuosi

Visuaalisessa ilmaisussa edetään teosten sisälliseen tematiikkaan ja miten se vaikuttaa teoksen materiaalivalintaan. Harjoitellaan myös sarjallisuutta omien aiheiden kautta.

Näyttelykäynnit ja niiden analysointi sisältyvät koko opiskeluajan opintoihin.

Kolmanteen vuoteen kuuluu tutustuminen mm. seuraaviin teemoihin: Taiteilija identiteetin rakentaminen, markkinointi, kotisivut, brändäys, tuotteistaminen, sopimukset, apurahat, verotus ja näyttelyhaut.  

Päättötyö kestää noin 8-10 kuukautta. Oman aiheen työstämistä päättötyöksi. Päättötyö käynnistyy, kun jokainen opiskelija esittelee oman aiheen omalle ryhmälle. Tästä lähtee ensimmäinen osio päättötyöprosessia. Vaihe kestää noin 5 kuukautta ja tällöin koko ryhmä pääsee seuraamaan yhteisissä tapaamisissa jokaisen opiskelijan prosessia. Seuraava vaihe on, kun opiskelija tapaa oman päättötyöohjaajan ja jatkaa hänen kanssaan henkilökohtaisia tapaamisia. Päättötyö tulee osoittaa sekä opiskelijan ammatillisia valmiuksia toimia taidemaalarina/kuvataiteilijana, että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Päättötyöt esitellään yleisölle taidekoulun yhteisnäyttelynä. Esitettävät työt arvioi päättötyöopettajista koostuva raati. Lopputyöhön kuuluu presentaatio ja kirjallinen osuus, portfolio, jossa opiskelija käsittelee päättötyöhön kuulunutta työskentelyprosessiaan.

Ilmoittautuminen koulutukseen: Opiskelija ilmoittautuu sähköisesti lähettämällä hakemuksen sähköpostiin. Koulutukseen sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Kun sinut on hyväksytty koulutukseen varmistat paikkasi maksamalla               varausmaksun.

Peruutusehdot: Mikäli sinut hyväksytään koulutukseen, varmistat paikkasi maksamalla varausmaksun hyväksymisilmoituksen jälkeen, jolloin ilmoittautumisesi on sitova.

Osallistumisen voi perua 14 vrk ennen koulutuksen alkua lähettämällä kirjallisen viestin koulun sähköpostiin. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista opiskelija on velvollinen maksamaan koulutuksen lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan. Peruutuksista pidätetään varausmaksu kokonaisuudessaan. 

Koko lukukausimaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan tai peruutus tehdään opiskelun alettua. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset, jolloin lukukausimaksusta peritään 50 %. Sairastapauksissa ota yhteys taidekoulu(at)alfa-art.fi.

Jos opiskelija on estynyt jatkamaan opintojaan seuraavana lukuvuotena ( toinen tai kolmas vuosi), niin riittää, että hän ilmoittaa kirjallisesti 1 kk ennen seuraavan lukuvuoden alkua opintojen keskeytyksestä. Alle 1 kk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista opiskelija on velvollinen maksamaan koulutuksen lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia.

 

https://www.alfa-art.fi/kuvataiteilijan-koulutus/