Meistä

TAIDE KUULUU KAIKILLE on unelma, jota olemme toteuttaneet jo vuodesta 1991 lähtien!

Tämä on myös tarina äidin ja tyttären yhteisestä matkasta kuvataiteen äärellä.

Tarinamme alkoi vuonna 1991 kun perustimme Alfa-Art taidekoulun. Tuolloin perustajina olivat kolme vahvaa naista taidemaalari Eila Ekman-Björkman ja kuvataiteilija, taideterapeutti, työnohjaaja Maarit Björkman-Väliahdet ja kouluttaja, VTM Ritva Saarelainen.

Eila Ekman-Björkman oli jo tuolloin pitänyt monia yksityisoppilaita ja taideopetuksen kysyntä lisääntyi. "Halusimme antaa motivoituneille nuorille mahdollisuuden opiskella kuvataidetta ja hakea jatkokoulutkseen valtion kouluihin ja niin Alfa-Art taidekoulu syntyi.

Ajan mittaan huomasimme myös, että kuvataiteen opiskelu kiinnosti eri ikäisiä ihmisiä, ei vain nuoria. Olemme tukeneet taiteesta kiinnostuneita opiskelijoita katsomatta ikää ja huomanneet, että tärkeintä on motivaatio ja se, että tietää miksi haluaa tehdä kuvallista ilmaisua. Vuosien mittaan koulu on kehittynyt taidekouluksi, jossa voi opiskella kuvallisen ilmaisun eri tekniikoita. Hyödynnämme toimivat menetelmät ja kaiken sen opin, jota olemme saaneet vuosien varrella. Opetussuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. Koulutuksemme ovat päämäärätietoista ja etenee opetussuunnitelman mukaisesti. Järjestämme vuosittain näyttelyitä ja osallistumme erilaisiin taideprojekteihin. Uskomme vahvasti, että luova ihminen on onnellinen omassa elämässään. Taide toimii voimavarana niin tekijälle kuin katsojalle.

 TAIDE KUULUU KAIKILLE.

Taidekoulu Alfa on kodinomainen ja pieni yksikkö joka toimii tällä hetkellä Tuomarinkylän kartanon päärakennuksessa.
Koulu aloitti toiminnan lasten ja nuorten kuvataidekouluna 1991. Vuosittain ryhmät laajenivat myös aikuisharrastajiin. Vuonna 1997 tapahtui paljon uusia asioita. Kuvataiteilijan ammattiin tähtäävä päätoiminen opintokokonaisuus aloitti toimintansa ja koulu siirtyi taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi. Vuonna 2003 kuvataiteilija opintojen kokonaisuutta laajennettiin monimuoto-opinnoiksi päätoimisen opiskelun rinnalle ja samana vuonna aloitti vanhojen mestareiden tekniikka koulutus. Vuosi 2017 toi muutoksen tuulia. Päätoiminen koulutus loppui mutta monimuotokoulutus jatkaa edelleenkin. Tämä koulutus on suunnattu työelämässä oleville.

Koulu sai käyttöön 2017 marraskuussa Tuomarinkylän kartanon päärakennuksen. Toiminta on laajentunut niin, että lasten ja nuorten kuviskoulu on jälleen toiminnassa, arkisin toimii myös aikuisten harrastusryhmät ja viikonloppuisin pitkät koulutukset. Opiskelijat pääsevät nauttimaan historian havinasta kuin myös vaihtuvista taidenäyttelyistä.

Maarit Björkman-Väliahdet

Tie kuvataiteen parissa on kestänyt 30 vuotta. Maalaamisen kautta hänellä heräsi suuri kiinnostus löytää keinoja yhdistää kuvallista ilmaisua ja alitajuntaa.

Taideopintojen lisäksi tie jatkui taideterapiaopintojen ääreen sekä työnohjaajaksi, NLP-Traineriksi, ratkaisukeskeisen ajattelun, positiivisen psykologian äärelle ja Suomalaisen eroseminaari ohjaajaksi. Näitä taitoja hän on hyödyntänyt kouluttajana, että omassa taiteellisessa työssään.

Maalarina hän on tarkkailija, havainnoija ja tarinan kertoja. "Sen mitä näen, koen, tunnen ja kuulen, yhdistän maailmakseni. Tässä maailmassa olen sivustakatsoja, omassani toimija - tästä lähtee maalausprosessini."Mystinen ja myyttinen luonto; värit, hahmot sieluineen ja niistä syttyvä tunne kulkevat hänen maalauksessa vahvasti yhdessä. Hänen maalaukset syntyvät intuitiosta tuohon näkyvään ja näkymättömään: aisteillemme olemassa olevaan ja ymmärryksemme ylittävään, mutta aitoon ja ehkä todellisempaan.

Aiheiden yhdistävänä tekijänä ovat tallenteet, joissa hetket eri todellisuuksista yhdistyvät samassa maailmassa - ajassa ja tilassa. "Taide on minulle silta oman sisäisen ja meille kaikille yhteisen eli ulkoisen maailman välillä." Hän maalaa fauvismistisesti öljyväreillä ja akryyliväreillä mm. kankaalle tai mdf-levylle.

Eila  Ekman-Björkman

Eila on ollut aikoinaan mukana perustamassa Helsinkiin ensimmäistä lasten ja nuorten kuvataidekoulua. Vuosien aikana hän on ohjannut lukuisia taideprojekteja, opettanut eri kuvataidekouluissa ja tehnyt seinämaalauksia.

Hänellä on taidemaalarin ammatista 60 vuoden kokemus ja opetustyöstä taidekasvattajana (lasten, nuorten ja aikuisten parissa) yli 50 vuoden kokemus. Eila Ekman-Björkman on pitännyt aktiivisesti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.

Eila maalaa vieläkin intohimoisesti, vaikka ei enää toimi opetustehtävissä.

Katri Niemi

Katri Niemi on pohjois-Pohjanmaan aakeiltalaakeilta junan tuomana itähelsinkiläistynyt taiteilija, joka on saanut kodin, perheen ja ateljeen suurkaupungin sykkeen reunamilta.

Taide on kulkenut hänen elämässään mukana aina. Hän on opiskellut taidetta aluksi erilaisten kurssien kautta, sittemmin laajempia opintoja Vapaassa taidekoulussa ja Taidekoulu Alfassa.

Katri on toiminut opettajana taidekoulu Alfassa vuodesta 2019 ja opettanut taidetta myös muissa kouluissa ja kursseilla. Hän on taideopettajan työn ohella opiskellut Positiivisen psykologiaa sekä suorittanut kasvatustieteen opintoja.

Opettaessaan taidetta hän pääsee kohtaamaan erilaisten ihmisten tarinoita ja heidän suhdetta taiteeseen. Tämä antaa hänelle sielukkuutta ja syvyyttä myös hänen omaan tekemiseen.

Taiteilijana Katrin kiinnostuksen kohteena on erityisesti ihminen. Ohikiitävät hetket ihmisten tarinoissa, asennoissa tai tunnetiloissa tuovat vahvasti merkitystä ja inspiraatiota hänen teoksiinsa. Ihmisyyden teemaan hän saa syvyyttä myös kokemuksestaan aikaisemmista ammateistaan mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajana sekä meikkaaja-maskeeraajana.

Lue lisää Katri Niemestä


Tuija Hirvonen-Puhakka

Tuija Hirvonen-Puhakka, taiteilijanimeltään Tuija HP (1965) asuu ja työskentelee Enossa, Pohjois-karjalassa. Innostun syvästi yhteisistä kokemuksista, ihmisistä, kulttuurista ja yksilöistä. Taiteilijana oleminen on minulle jatkuva prosessi, jossa yritän pohtia epävarmuutta olemassa olevasta maailmasta ja kohdata sitä.
Maalaamisen aloitan suoraan ideasta, valosta ja varjosta, ihmisistä tai unelmasta, meitä ympäröivästä maailmasta. Valitsen tiettyjä väripareja ja maalaan ensivaikutelman erittäin nopeasti, ja jatka sitten maalaamista hitaammin tarkastellen värejä ja sävyjä. Tavallisesti aloitan maalauksen akryyliväreillä ja väripigmentteillä ja jatkan maalaamista öljyväreillä pitkään ja hitaasti. Tällä hetkellä käytän, lehtikultaa, lyöntimetallia, tuhkaa ja marmoripölyä väripigmenttinä.
Maalauksen sommittelu muodostuu värin ja sävyn, viivan ja muodon, reunojen ja maalin paksuista ja ohuista pinnoista kaksi tai kolmiulotteisesti. Ripustan teoksia seinälle "ajatushautomoon", että voin nähdä ne usein. Joskus saattaa kestää kauemmin, että olen valmis jatkamaan niitä. Jatkan maalauksia niin kauan kuin mikään maalauksessa ei häiritse minua liikaa.
Teen teoksia maalamalla kangaspohjalle ja pleksille/muovilasille. Sekatekniikkateoksia teen piirtämällä ja grafiikan menetelmiä yhdistelemällä. Tällä hetkellä olen kiinnostunut latinankielisistä sanoista ja käytän niitä teoksien niminä mm. de minimis=vähämerkityksellinen, fiat lux = tulkoon valkeus jne..

Lue lisää Tuija HP:stä

¨

Nina Granlund

Kuvan tekeminen on minulle tärkeä avain itsetuntemukseen ja maailman ymmärtämiseen. Se on ajattelun ja itsen tutkimisen väline, täsmällinen ja monitahoinen keino ilmaista omaa tunnetta, kokemusta ja havaintoa.

Värien loputon vaihtelu ja sävyjen runsaus tuottavat minulle iloa ja riemua, niillä on suorastaan parantava vaikutus. Harmaankin sävyt riittävät. Tekniikan suhteen olen avara: koskaan ei voi etukäteen tietää, minkä muodon sisältö täsmälleen ottaa, se tarkentuu yhtä aikaa muodon kanssa. Useimmiten kuitenkin pitäydyn melko yksinkertaisissa välineissä, sillä ne mahdollistavat nopean työskentelyn.

Opettajana haluan kunnioittaa opiskelijan omaa sisäistä maailmaa, joka kuvassa nousee tietoisuuteen.

Koulutus: Taidekoulu Alfa-Art 2015, Helsingin yliopisto 1999 (engl.filologia, yleinen kirjallisuustiede, teatteritiede)


Lue lisää Nina Granlundista

Mervi Lakkala

Mervin taiteilijuuteensa liittyy tutkiva ote eri taiteenalojen vuorovaikutussuhteista. Maalauksen, piirustuksen, grafiikan tai sanataiteen keinoilla lähestyttävä maailman ihmettely on hänelle pedakoginen motiivi. Hän opettaa taidekoulu Alfassa luovaa grafiikanilmaisua monotypian kautta. Mervi on valmistunut 2003 Pekka Halosen akatemiasta ammattitason kuvataiteilijaksi. Motto: "Taide on kollektiivinen ja moniaistinen olemuksellisuus, joka mahdollistaa kokemuksen ydintunteista."

Maarit Kareno-Lagerström

Minun elämääni taide ja taideterapia tuli 2000-luvun alussa, kun vaihdoin ammattia tehtyäni miltei pari vuosikymmentä osa-aikaisesti lapsi- ja perhetyötä oman perheen hoidon ohella. Ekspressiivisen taideterapian opiskelu muutti minua ja elämääni. Olin aina etsinyt olennaista, pyrkinyt asioiden ytimeen. Nyt aloin pyrkiä itseni ytimeen, kuuntelemaan itseäni ja tuo asennoituminen jatkuu edelleen. Se on myös opettanut kuuntelemaan muita.

Valmistuin ekspressiivisen taideterapian terapeutiksi Inartes Instituutista v. 2008 ja siitä lähtien olen pitänyt luovia ryhmiä kansalaisopistossa ja vuosien ajan taideterapiaa Kelan rahoittamille masentuneiden ja työssä uupuneiden ryhmille. Lisäksi olen pitänyt omia jokaiselle tarkoitettuja ryhmiä eri teemoin sekä yksilöterapiaa.

TRE (Tension Releasing Exercises) eli suomeksi stressinpoistoliikkeet ja tärinä alkoi kiinnostaa noin kymmenen vuotta sitten ja kouluttauduin TRE_ ohjaajaksi. Tämä koulutus on lisännyt paljon tietoisuutta kehon ja psyyken sekä henkisen puolen yhteydestä ja voin hyödyntää tätä tietoisuutta myös taideterapeuttisessa ja kuvallisessa työskentelyssä ja ohjaamisessa.

Kuvataiteilijaksi valmistuin Taidekoulu Alfasta keväällä 2019. Sitä ennen harrastin maalaamista parikymmentä vuotta ja kävin erinäisiä kursseja (mm. Halosen Akatemia)

Muut opettajat:

Minja Revonkorpi - Lue lisää Minjasta

Lauri Saksa