Opiskelijoiden ajatuksia koulutuksesta


Mitä kuvataiteen opiskelu on tuonut elämääni?

- Kuvataiteen opiskelu aikuisiällä on muuttanut käsitystäni itsestäni. Sitä kautta olen tiedostanut kykyjä ja vahvuuksia, joita en ollenkaan nähnyt itsessäni aiemmin. Olen lähes koko elämäni kamppaillut sekä fyysisten että henkisten voimien rajoilla aikaisempien (klassisen musiikin) opintojen sekä ammatin parissa. Kuvataideopinnot näyttivät -monen muun asian lisäksi- että pystyn oppimaan uutta, se on jopa helpompaa kuin nuorena. Erilaisten uusien asioiden kokeilu opintojen aikana vapautti, suorastaan räjäytti tajuntani sillä, että voin ja pystyn tekemään mitä tahansa haluan! Se vaikuttaa elämäni kaikillaosa-alueilla, varsinkin niillä alueilla, missä pahimmat lukot ovat olleet. Suhtaudun työntekoon (sekä musiikki että kuvataide) nykyään rakkaudella ja nautin siitä, että taiteen tekeminen monissa muodoissa on elämäntehtäväni. Kiitos Alfan väelle näistä vuosista!! T. Laura 

- Mitä olen saanut opiskelulta? Rohkeutta ja varmuutta seurata mielessäni liikkuvia ja mieleeni ilmestyviä kuvia ja ideoita. En pelkää epäonnistua, koska aina joku floppi tulossa ja joku luonnos saattaa kehittyä rakkaaksi onnistumiseksi. Olen oppinut käyttämään aina hyviä materiaaleja vaikka tekisi harjoitelmaa. Koskaan ei tiedä onko tulossa hyvä vai huono ja sitten harmittaa, jos on käyttänyt huonoa pohjaa tai värejä. Varmuutta katsoa kuvaa ja kuvan ja ja värien tasapainoa. Uskallusta käyttää värejä omien mieltymysten ulkopuolelta. Uskoa omaan tiehen, josta näkee vain pienen matkan eteenpäin, jos aina sitäkään. T. Kaija 

- Ensinnäkin, tämähän on tavatonta työtä, kuten mikä tahansa muukin ammatillinen työ. Enää en maalaa vain ns. inspiraation innoittamana. Ei, sorvin ääreen on mentävä vaikka tiedossa olisi muuta houkuttelevampaa. Mutta kun tartun siveltimeen häviää ajantaju ja en malttaisi enää lopettaa maalaamistani. Koulu on antanut rohkeutta maalata isoja teoksia.Vaalean sävyisten maalausten ohella on värit tulleet mukaan. Nykyään harjoittelen myös paksuja värikerroksia ja abstrakteja muotoja. Varsinkin näissä töissä kuin korvamatona soi päässäni opit sommittelusta, värien vuorovaikutuksesta, teoksen rytmistä, vapaasta ilmaisusta jne. Koulu on myös antanut terveen suhtautumisen kritiikkiin. Nyt siitä todella koettaa ottaa opikseen. Aika ajoin palaankin vanhoihin muistiinpanoihini ja kertailen mielessäni oppeja. Kiitollisuudella: Ulla 

- Kolmena opiskeluvuonna olen muuttunut kuvan tekemisen suhteen ennakkoluulottomammaksi. Mielestäni vain sitä kautta voi oppia uutta. Yhtenä esimerkkinä siitä, miten ennakkoasenne voi kahlita tekemistä, on tilanne, kun aloitin akvarellien maalaamisen. Käsitykseni oli aina ollut, että akvarelleilla tulee ja tehdään "herkkiä" kuvia. Yritin maalata kovasti herkkiä maalauksia, mutta lopulta tajusin, että se oli turhaa, koska en siinä onnistunut. Olen oppinut katsomaan maalaustani sen ehdoilla ja kysymään, mitä työ vielä tarvitsee? Pirjo 


- Päättötyön tekeminen toi minut uuteen alkuun. Opin kokeilemisen ja epäonnistumisen kautta paljon. Mikään päättötyössä ei oikeastaan mennyt kuten etukäteen ajattelin. Tunsin aluksi suurta epävarmuutta omasta tekemisestä, mutta ymmärrän nyt, että jokainen maalaus on merkityksellinen ja olen juuri siinä vaiheessa kuin kuuluukin. Maalaukset ovat yksi näkyvä lopputulos tästä prosessista, mutta paljon merkittävämpää minulle oli kaikki ajattelu ja luovuuden ruokkiminen. Alitajunta on mielenkiintoinen voima. Kun mieleen syöttää paljon erilaisia asioita, näkee, kokee ja kuuntelee, se tuottaa uusia ideoita. Luovuus ei ole jotain mikä tipahtaa taivaalta eteen kun ei tee mitään. Luovuus vaatii työtä ja vaivannäköä, innostusta paneutua asioihin ja riskinottamista siitä, ettei ehkä onnistu. Pikkuhiljaa langat yhdistyvät ja pystyn maalatessakin ratkaisemaan ongelman, joka ennen tuntui mahdottomalta. Riitta E
Kolmivuotinen matka Alfa-Artissa antoi paljon, koen kehittyneeni sekä teknisesti että ilmailullisesti. Koulun yksi suurimmista lahjoista on ollut se, että täällä taiteilijaa ei yritetä puristaa tiettyyn muottiin. Koulun opettajat ovat tukeneet jokaisen matkaa omaan suuntaansa. Sari 

- Tavoitteenani Alfa-Art Taidekouluun hakiessani oli halu löytää itseäni, kehittyä ilmaisussani pitkäjänteisesti sekä saada uutta oppia tekniikan hallintaan ja sivistystä taiteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamismahdollisuudesta kuvataiteen keinoin. Alfa-Art Taidekoulu antoi runsaasti eväitä tavoitteeni saavuttamiseen. Kiitos! Kaija 

- Taide on minulle keino tutustua syvemmin itseeni ja tuoda esille omaa sisintäni. Sekä taidetta itse tekemällä että toisten teoksia katsomalla voin lähteä kuin mielikuvamatkalle, rentoutumaan, oivaltamaan uusia asioita ja prosessoimaan elämääni ja ajatuksiani. Parhaimmillaan syntyy flow-tila, jossa uppoudun kaikella olemuksellani keskittyneesti maalaamaan sulkien kaiken muun pois tietoisuudestani. Ajan, paikan ja tilan taju voi hämärtyä ja muuttua toisarvoiseksi keskittymisen ansiosta. Maalaamalla saan myös uusia onnistumisen elämyksiä. Taide tuottaa minulle nautintoa ja parantaa itsetuntemustani, hoitaa siten sekä mieltäni että kehoani. Elisa                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Kolme vuotta taidekoulua ovat olleet tutustumista ja matkan alkua väreihin, sommitteluun, tekniikoihin, materiaaleihin, erilaisiin kokeiluihin, kaikkiaan taiteen moninaiseen maailmaan. Kaikki mitä olen tehnyt ja saanut aikaiseksi, on ollut minulle yllätystä siitä mitä minusta lähtee ja mihin olen pystynyt.Tämä on ollut myös matkaa itseeni, eri puoliin itsessäni ja sisälläni, ajoittain kovaakin matkaa. Lopputyöni pitää sisällään kaikkiaan 40 maalausta. Nämä maalaukset ovat ensimmäiselle ovat toiselle opiskeluvuodelle jatkoa, mutta samaan aikaan myös tulevaisuuden maalauksille vasta alkua. Ja tälle alulle toivon pitkää jatkoa. Pia 

- Opiskelu Alfa-Artissa on antanut minulle laskemattoman määrän oppia. Näinä vuosina viimeistään selkeytyi kuinka kova tarve minulla on tehdä kuvia. Opin mihin suuntaan profiloituisin kuvantekijänä, kuka olen taiteilijana. Alfa-Artissa minusta aina tuntui, että olen oikeassa paikassa. Tätä minä haluan elämältä. Haluan toimia taiteilijana, ja toivottavasti joskus olla tarpeeksi taidokas myös opettamaan taidetta. On ollut arvokasta tutustua opiskeluni aikana niihin tietäviin ja taitaviin opettajiin, ja saada korvaamattoman tärkeää oppia heiltä. Se innostaa minua ja haluaisin pystyä antamaan muille samaa inspiraatiota kuin mitä he antoivat minulle. Villiintyä taiteesta niin kuin minä sain "villiintyä". Heidi 

- Koulutuksen aikana tapahtunut oppiminen ja asioiden sisäistäminen on ollut oleellista. Kipsien, asetelmien ja alastonmallien piirtämisessä kynä ei alkuvaiheessa totellut minua, yrityksistäni huolimatta. Vähitellen ymmärsin, että tarkka ja läsnä oleva havainnointi mallista ovat perusasioita piirtämisessä: miten liike näkyy mallissa, minkälaisia kaaria ja vastakaaria on näkyvissä. On tärkeää tuoda esiin myös kynän viivan rytmiä ja elävyyttä piirustuksessa. Oma tapani oli tehdä raskaalla kädellä, jolloin eri valöörien asteet eivät näkyneet, vaan viivasta tuli tasapaksua ja mustaa. Oppimiskohtani tässäkin oli mallin tarkka havainnointi ja piirtimen herkkä käyttö. Kärsimättömyys muuntui läsnäolon ja aiheeseen paneutumisen taidoksi. Koen myös, että näinä Alfa-Artin vuosina opittu ja omaksuttu piirtämistaitoni on ollut merkityksellinen ja tärkeä tuki siinä, kun myöhemmin aloitin öljy-, akvarelli- ja akryyliväreillä maalaamisen. Marja-Riitta 

- Taidemaalaus on nyt osa elämääni ja tulee olemaan ystäväni niin kauan kuin kykenen maalaamaan. Se, että omenat ovat myrkyn vihreitä ei enää askarruta. Taiteenmaailmassa kaikki on sallittua. Psykologi James Hillman on sanonut, että taide on enkelten kieltä ja emme ymmärrä sitä, koska tulkitsemme sitä. Nykyisin ajattelen, että taide on keino saada yhteys maailmaan. Se on keskustelumuoto, joka luo ja muokkaa käyttäjäänsä. Se on keskustelua koko maailmankaikkeuden kanssa, jonka keskuksia olemme me itse. Se on yhteys omiin tunteisiimme ja kehoomme, ja se kehittää herkkyyttä intensiiviseen kontaktiin muiden ihmisten, historian, yhteiskunnan, kulttuurin, eläinten ja luonnon kanssa. Tämä yhteys synnyttää merkityksellistä elämää. Abstrakti ekspressionismi on taidesuuntauksista minulle läheisin. Kuvataide on värejä ja muotoja ja niiden välisiä suhteita. Maalaamisessa on tärkeintä, että nämä suhteet keskustelevat keskenään. Lauri 

- Lopputyötavoitteeni toteutuivat yli odotusten. Prosessin aikana luotin omiin kykyihini ja taitoihini. Ilmaisin kuvataiteen keinoin omaa sisäistä maailmaani määrämuodoista ja normiajattelusta vapautuneena, omassa ilmaisussani vahvasti pysyen. Koin suurta iloa ja lukuisia oivalluksia. Työni antavat minulle voimaa jatkaa kuvataiteilijana. Ritva