Kurssien ja koulutusten peruutusoikeus

LUKUKAUSIKURSSIT, PÄIVÄ- JA LYHYTKURSSIT

Vahvistat ilmoittautumisellasi, että osallistut kurssille täysin omalla vastuulla. Suosittelemme osallistujille omaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta mahdollisten tapaturmien varalta. Jokainen on itse myös vastuussa kaikesta omasta aineellisesta omaisuudestaan sekä vahingoista joita aiheuttaa muille tai muiden omaisuudelle.

LUKUKAUSIMAUKSU: Ilmoittautuminen on sitova ja henkilökohtainen. Voit korvata yksittäisen poissaolon toisella saman mittaisella tai lyhyemmällä tunnilla. Ks. liittyvät käyttö- ja peruutusehdot alempaa.

Emme hyvitä käyttämättä jääneitä tunteja tai pidennä voimassaoloaikaa sen perusteella, ettet ehdikään käydä tunnilla tai et ole tarkistanut tuntien päivämääriä nettisivuiltamme. On asiakkaan vastuulla varmistaa, että ostaa sellaisen kurssin, jonka ehtii käyttää. Lukukausimaksu edellyttää sitoutumista koko lukukaudelle.

• Lukukausimaksulla ei ole palautus- tai vaihto-oikeutta: kurssin osto on sitova päätös. Käyttämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää toiselle lukukaudelle eikä niistä tarjota hyvitystä (poikkeuksena on sairaustapaukset, ks. alla).

• Voimassaoloaika: Kursseilla on tietty voimassaoloaika eikä niitä voi käyttää umpeutumisen jälkeen. Käyttämättä jääneistä tunneista ei voi saada rahallista tai muuta korvausta eikä kurssin voimassaoloaikaa pidennetä sillä perusteella, ettei kurssia ehdi käyttää. Sairaustapausten (lääkärintodistus) johdosta voidaan esim. myöntää lisäaikaa kursseihin, ks. alla. Ulkomaanmatkojen, työmatkojen, tms. syiden vuoksi emme pidennä korttien voimassaoloaikaa, tämä on asiakkaan omalla vastuulla.

• Sairaustapaukset: Sairausloman johdosta voi kurssin voimassaoloaikaa pidentää sovitusti, mikäli otat yhteyttä ennen lukukauden loppumista. Lääkärintodistus on esitettävä. Kurssiin ei myönnetä pidennyksiä, mikäli otat yhteyttä vasta lukukauden päättymisen jälkeen.

• Muut poissalot: yksittäisiä poissaoloja on mahdollista korvata muilla saman mittaisilla tai lyhyemmillä tunneilla, jos niitä on saatavilla. Yksittäisiä poissaoloja muista kuin sairastumiseen tai tapaturmaan liittyvistä syistä ei hyvitetä.

JOS OPETTAJA PERUU TUNNIN

Mikäli tunti peruutetaan opettajan toimesta (esim. sairastumisen tai liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi): osallistuminen ensisijaisesti siirretään toiselle tunnille tai tarvittaessa asiakkaille voidaan järjestää korvaava kerta, jos sen toteuttaminen on kohtuullista ja mahdollista.

KOULUTUKSET JA PITKÄTKURSSIT

YHTEENVETO:

Ilmoittautuminen kurssille on sitova. Peruuttamisesta veloitetaan peruutusmaksu, joka lasketaan kurssin kokonaishinnasta (eikä esim. varausmaksusta). Peruutusmaksun suuruus riippuu peruutuksen ajankohdasta. Jos saat itse järjestettyä tilallesi toisen osallistujan, peruutusmaksua ei veloiteta. (Tämä ei koske pitkiäkoulutuksia)

Yleistä:

Ilmoittautuminen on sitova. Laskun maksamatta jättäminen tai kurssille saapumatta jättäminen ei ole peruutus. Erissä maksaminen (ml. varausmaksu). Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet valinnut maksaa kurssin erissä, ensimmäisen erän maksaminen (varausmaksu) on sitoumus siitä, että maksaa koko kurssimaksun. Erien maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutusmaksu veloitetaan kurssin kokonaishinnasta, ei ensimmäisen erän tai varausmaksun suuruuden perusteella. Mikäli osallistujalla on joku erä kurssimaksusta maksamatta eikä hän saavu kurssille, laskutetaan puuttuva maksu jälkikäteen ja laskuun lisätään 25 € laskutuslisä.

HYVITYKSEN AIKATAULU:

Varaamme 2-3 viikkoa hyvityksen suoritukseen (rahapalautus), siitä kun olemme saaneet kaikki tarvittavat tiedot hyvityksen tekemistä varten.

Peruutus viimeistään 1 kuukausi / 4 viikkoa ennen kurssin alkua:

Kurssimaksun hyvitys rahana: peruutusmaksu 25 % kurssin kokonaishinnasta (eli hyvitetään 75%). Ilmoita tilinumerosi (IBAN + BIC) peruutuksen yhteydessä.

Peruutus viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:

Hyvitys rahana: peruutusmaksu 50% kurssin hinnasta (eli hyvitetään 50% rahana).

Peruutus alle kaksi viikkoa ennen kurssin alkua: Kurssimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan, jos kurssin alkuun on alle 2 viikkoa (paitsi sairaustapaukset, ks. alla). Korvaavan osallistujan ilmoittaminen: ei peruutusmaksua (ks. alempaa) Äkilliset sairaustapaukset ja force majeure -esteet. Äkillinen force majeure -terveydellisen este on oman tai perheenjäsenen äkillisen sairastuminen, koronakaranteeni tai tapaturma, tai läheisen kuolema tai hautajaiset. Lääkärintodistus tai muu vastaava todistus on esitettävä peruutuksen yhteydessä. Tällaisen äkillisen force majeure -syyn vuoksi kurssimaksusta voidaan hyvittää 50% (rahana), kun peruutuksen tekee viimeistään 2 vrk ennen kurssin alkua. Toinen mahdollisuus on ilmoittaa itse korvaava osallistuja, ei koske pitkiäkoulutuksia (ks. alla). Jos kurssin alkuun on alle 2 vrk, kurssimaksu veloitetaan kokonaisuudessaan.

Korvaavan osallistujan ilmoittaminen lyhytkurssille:

Osallistuja voi ilmoittaa tilalleen toisen henkilön (tällaiset muutokset on tehtävä viimeistään 1 vrk (24 tuntia) ennen kurssin alkua). Korvaavan osallistujan ilmoittamisesta emme peri peruutusmaksua, mutta emme myöskään palauta rahaa. Kurssimaksu veloitetaan kokonaisuudessan alkuperäiseltä osallistujalta. "Sijainen" maksaa osuutensa alkuperäiselle osallistujalle ja he sopivat asiasta keskenään.

Kurssin järjestäjän peruutusehdot:

Kurssin ajankohtaa voidaan tarvittaessa muuttaa esim. opettajan sairastuminen. Jos uusi ajankohta ei sovi osallistujalle, voidaan kurssimaksu palauttaa täysimääräisenä. Jos kurssi joudutaan kokonaan peruuttamaan jonkun force majeure -esteen vuoksi (esim. kouluttajan sairastuminen, tapaturma, tms), ensisijaisesti pyritään järjestämään kurssi toisena ajankohtana. Jos uusi ajankohta ei sovi osallistujalle, voidaan kurssimaksu palauttaa täysimääräisenä.