https://www.alfa-art.fi/kuvataiteilijan-koulutus/

    Maalaustaiteen monimuoto-opinnot

MAALAA MAAILMASI UUSIN VÄREIN!

                                                          

Tämä koulutus on juuri sinulle kun palat halusta oppia uutta, syventää taitojasi ja koet itsesi motivoituneeksi sukeltamaan kuvataiteen maailmaan. Oletko valmis ottamaan ensi askeleen kohti unelmaasi?


•Ammattitaiteilijat opettajina

•Monipuolinen koulutus

•Painotus maalaustaiteessa

•Oppilas saa valmiudet maalaustaiteen eri tekniikoihin

•Koulutuksen aikana löydät oman ilmaisutavan

•Koulu sulkee sisäänsä kannustavan, rakentavan ja toisiaan tukevan työyhteisön

•Oppilastyönäyttelyitä järjestetään vuosittain

•Sitoudut opintoihin vuosikerrallaan

•Saat varmuutta omasta tyylistä ilmaista itseäsi

•Pääset kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiseen paikkaan opiskelemaan ja työskentelemään

•Saat koulusta elinikäisiä ystäviä

Koulutus alkaa elokuun alussa ja se toteutetaan viikonloppuisin monimuoto- tai etäkoulutuksena. 

Haku tapahtuu motivointikirjeellä.


Maalaustaiteen koulutus on yhdestä kolmeen vuoteen oleva kokonaisuus ja tarvittaessa opintoja voidaan pidentää puolesta vuodesta vuoteen.  Jos opiskelija käy koko kolme vuotta niin koulutus antaa valmiudet toimia taidemaalarin ammatissa. Hakija ilmoittautuu perusopintovuodelle, jonka jälkeen opiskelija siirtyy syventäviin opintoihin toiselle vuodelle. Tämän jälkeen on kolmas vuosi, jonka aikana opiskelija tekee päättötyön omasta projektista. Kolmanelle - päättötyövuodelle siirtyminen edellyttää, että opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot ja hän on suorittanut ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot. Opintoihin sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Koulutusta voi suorittaa työnohella. Opinnot ovat sivutoimista lukuvuosi kerrallaan.

Koulutukseen voi hake myös jatkuvalla haulla jo menossa oleviin ryhmiin. Tällöin hakija lähettää s-postiin työnäyteportfolion joka sisältää 10 teoskuvaa. Teoskuvat tulee olla monipuolisia ja ilmentää hakijan osaamista.

Tämän lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus ottaa lisäopintoja arkisin viikolla koulun aamu- tai ilta- ryhmissä. Opinnot ovat vapaaehtoiset ja niistä peritään pienehkö lisäkorvaus.

Opetuksessa huomioidaan tarvittaessa opiskelijan aikaisemmat opinnot ja taitotaso sekä erityistarpeet. Tällöin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus on aina henkilökohtaista. 


Ensimmäisenä ja toisena vuotena on yhteensä 9-11 lähijaksotapaamista. Kolmantena vuotena on 9 lähijakso tapaamista jotka osittain sisältävät oman henkilökohtaisen ohjaajan tapaamiset. 

Tämän lisäksi opiskelijalla on lukuvuosikohtainen henkilökohtainen tai ryhmä tapaaminen opettajan kanssa. Opinnot sisältävät kerran kuukaudessa lähijakso tapaamiset ja tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan ottaa lisäopetusta kerran viikossa esim. VMT tekniikka (öljyvärimaalauksen lasuuritekniikkaa). Muista lisäopinnoista sovitaan erikseen.

Elävän mallin piirustus ja maalaus kurssilla tutustutaan ihmisen olemukseen piirtämällä ja maalaamalla. Tunti aloitetaan croquis-piirtämisellä ja sen jälkeen siirrytään pitkäkestoiseen asentoon. Erityishuomio on elävässä viivassa ja valööreissa. Kurssin aikana opiskellaan mittasuhteita ja valon ja varjon olemusta keholla. Kurssi ei ole pakollinen vaan ylimääräinen jakso.Taiteelliset tavoitteesi voit toteuttaa pitkäjänteisellä työskentelyllä. Koulutuksen myötä pystyt yksilöllisen kuvallisen ilmaisun toteuttamiseen. Opintoja voi suorittaa myös työn ohessa. Taidekoulu Alfan kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma on toiminut jo vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosien kokemuksella olemme ottaneet käyttöön toimivat opetusmenetelmät. Vuosittain koulustamme valmistuu keskimäärin 8-12 taidemaalaria.

Taidekoulu Alfa antaa hyvän pohjakoulutuksen ja hyvät mahdollisuudet jatko-opintoja varten. Koulutus tähtää siihen, että opiskelija pystyy toimimaan itsenäisenä kuvantekijänä.

Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot ja syventävät opinnot. Maalaustaiteen eri tekniikat ovat vahvasti esillä opinnoissa. Opintoihin sisällytetään tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua, kuten taidealalle on tyypillistä.Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti käytännöstä teoriaan ja opetus on aina henkilökohtaista. Opinnot sisältävät perusopinnot ja syventävät opinnot, itsenäinen työskentelyn, luennot, keskustelut, kirjallisen osuuden, palautteet, mallipiirustuksen, portfolion ja vertaisryhmätyöskentelyn.

Opiskelija kustantaa itse opiskeluun tarkoitetut materiaalit.
Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja aikaa. Opetus muodostuu itsenäisestä työskentelystä ja kerran kuukaudessa pidettävistä lähiopetuspäivistä: viikonloppuryhmä (pe-su) tai arkipäivänryhmä (ke-pe). Lisäksi opiskelija voi täydentää opintojaan muilla koulun tarjoamilla opinnoilla ja nämä opinnot otetaan huomioon todistuksessa.

Opintojen sisältö:

Opintojen aikana perehdytään piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja välineisiin. Opintojen tavoitteena on saada avara näkemys taiteenkentästä, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja kuvallisen ilmaisun tarjoamien keinojen hyödyntäminen omassa taiteellisessa työskentelyssä.

Kuvan rakentamisen keinojen ja kuvadynamiikan lisäksi opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Lisäksi opiskeluun kuuluu sommittelu- ja väriopin perusteet. Opiskelija tekee opintoportfolion opiskelustaan joka lukuvuosi. Oman opiskelun- ja kuvan analysointia harjoitetaan kirjallisilla harjoitteilla. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Opiskelun aikana tutustutaan näyttelyiden rakentamiseen ja sisältöön.

Opetusohjelma pidetään joustavana ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Opetuskieli on suomi. Seuraavalle vuosikurssille siirtyminen edellyttää osallistumisaktiviteettia ja hyväksyttyjä opintosuorituksia koko lukuvuoden ajalta. Taidekoulu on yksityinen ja sen toiminta katetaan oppilasmaksuin.

 

TAIDE KUULUU KAIKILLE

Monimuoto-opinnot: Kokonaiskesto 37-40 kk / 180 op tai jos opiskelija ottaa lisäopintoja 38-40 kk / 216 op.

Kerran kuukaudessa lähijaksolla monimuoto-opiskelijat tapaavat koululla.

1. Ajallisesti: 2024 - 2027, päättymispäivä tarkentuu päättönäyttelyn mukaan, joka järjestetään alustavasti Kaapelitehtaalla Helsingissä.


MoMu A 1 - ELOKUU - VIIKONLOPPURYHMÄ TAIDEKARTANOLLA:

Ensimmäinen lukuvuosi sisältää 11 tapaamista: 

Opintojaksot 2024: 9.-11.8., 6.-8.9., 4.-6.10., 1.-3.11., 29.11.-1.12.

Opintojaksot 2025: 17.-19.1., 14.-16.2., 14.-16.3., 11.-13.4., 9.-11.5. 6.-8.6.

Viikonloppuryhmän aikataulu: perjantai klo 17-20, lauantai klo 9.15-16 ja sunnuntai klo 9.15-16.


MoMu A 2 - ELOKUU - ETÄRYHMÄ VIIKONLOPPURYHMÄ toteutuu samaan aikaan kuin MoMu A 1 aikataulu: 

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti etäopintoina, mutta kaksi kertaa vuodessa käydään koululla paikan päällä suorittamassa opintoja (noin puolen vuoden välein). Näistä tapaamisista sovitaan erikseen. Jotta voit aloittaa etäopinnot sinulla tulee olla jo taideopintoja suoritettuna ennestään.

Etäryhmän tapaamiset kerran kuukaudessa google meetin välityksellä.

HUOM!! Olemme joutuneet muuttamaan koulutusmaksuja koska hintoihin lisätään alv 24%.

 Koulutusmaksu viikonloppuryhmälle: 

1. Perusopintovuosi; 11 tapaamista 2024-25: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1550 € ja kevätkautena 1860 €.               Kokonaissumma ensimmäisestä vuodesta 3410 € sis. alv. 24 % 660 €.

2. Syventävien opintojen vuosi; 10 tapaamista 2025-26: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1240 € ja kevätkautena         1860 €. Kokonaissumma toisesta vuodesta 3100 € sis. alv. 25,5, %

3. Syventävien opintojen vuosi; 9 tapaamista 2026-27: Maksetaan seuraavasti: syyskautena 1240 € ja kevätkautena           1550 €. Kokonaissumma kolmannesta vuodesta 2790 € sis. alv. 25,5,%


Opintomaksun voi maksaa tarvittaessa syksyllä 4 erässä ja keväällä 5 erässä. Tällöin opintomaksuun tulee lukukausi kohtainen 50 € korotus (seurantamaksu). Asiasta sovitaan erikseen ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana tarvitset tietokoneen tai tabletin. Osa luennoista suoritetaan virtuaalisessa oppimisymäristössä. Alustana käytämme Googlen meetsiä.

HAE KOULUTUKSEEN

Lähetä vapaamuotoinen motivointikirje (max. 1 kpl A 4). Vaapaaehtoisesti voi lähettää teoskuvia 3-5 kpl (maalaus, piirustus, grafiikka, veistos). Kaikki tiedot (teksti ja kuvat) tulee olla samassa PDF -tiedostossa. 

Lähetä hakemus: taidekoulu.alfa(at)gmail.com. Kerro hakemuksessa itsestäsi / elämän tilanteestasi, aikaisemmista opinnoista ja opinnon päämäärästä. Miksi kuvataideopinnot kiinnostavat sinua? Miten motivoitunut olet opiskelemaan taidetta? Ennen koulutuksen alkua teemme tarvittaessa puhelinhaastattelun. Koulu on yksityinen ja maksullinen. Koulutukseen ei voi saada opintotukea tai aikuisopintotukea. Koulutus ei ole myöskään este jos olet työelämässä.

Koulutukseen sitoudutaan lukuvuosi kerrallaan. Kun sinut on hyväksytty koulutukseen varmistat paikkasi maksamalla varausmaksun.

 Käymme hakemuksia läpi saapumisjärjestyksessä.


1 -2 lukuvuosi

Ensimmäisen ja toisen vuoden opetuksen pääpainona on havaintoon perustuva oppiminen; ihminen, maiseman tila, elävän mallin piirtäminen, kipsipäät ja kuvamateriaalin hyödyntäminen. Kertaamme perusasiat sommittelusta ja väriopista. Pääpainona on öljyvärimaalaus, pigmenttimaalaus ja hiili- ja lyijykynä piirustukset.

Maalauksessa keskitytään eri tekniikoihin ja materiaalikokeiluihin; pigmenttimaalaus ja temperamaalaus on tullut jäädäkseen, pleksi-, vaneri- ja akryylimaalauksen mahdollisuudet sekä sekatekniikat. Unohtamatta maalauksen sisällöllistä arvoa. Opintoihin sisältyy myös tutustuminen monotypia grafiikkaan.
Opiskelija oppii tuntemaan värien peruskäsitteet ja keskinäiset vuorovaikutussuhteet.

Kollaasitekniikka kehittää sommittelutaitoa ja avartaa kuvallista ilmaisua. Sommittelun ja värin kautta opitaan kuvan rakentamisen keinoja ja kuvadynamiikkaa.

Portfolio tehdään lukuvuosikohtaisesti oman kehityksen tueksi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisu sisältää oman opiskelun arviointia ja taiteellista pohdintaa kirjallisesti. Suullisen ilmaisun sisältöalueena on kuvataide, esim. esitelmät. Tavoitteena on mahdollisimman avara näkemys kuvataiteen mahdollisuuksista.Koulutuksen aikana tehdään kolme opintoportfoliota. Viimeinen portfolion on päättötyöportfolio. Portfolio seuraa opiskelijan omaa kehitystä.

3 lukuvuosi

Visuaalisessa ilmaisussa edetään teosten sisälliseen tematiikkaan ja miten se vaikuttaa teoksen materiaalivalintaan. Harjoitellaan myös sarjallisuutta omien aiheiden kautta.

Näyttelykäynnit ja niiden analysointi sisältyvät koko opiskeluajan opintoihin.

Kolmanteen vuoteen kuuluu tutustuminen mm. seuraaviin teemoihin: Taiteilija identiteetin rakentaminen, markkinointi, kotisivut, brändäys, tuotteistaminen, sopimukset, apurahat, verotus ja näyttelyhaut.  

Päättötyö kestää noin 8 kuukautta. Oman aiheen työstämistä päättötyöksi. Päättötyö käynnistyy, kun jokainen opiskelija esittelee oman aiheen omalle ryhmälle. Tästä lähtee ensimmäinen osio päättötyöprosessia. Vaihe kestää noin 4 kuukautta ja tällöin koko ryhmä pääsee seuraamaan yhteisissä tapaamisissa jokaisen opiskelijan prosessia. Seuraava vaihe on, kun opiskelija tapaa oman päättötyöohjaajan ja jatkaa hänen kanssaan henkilökohtaisia tapaamisia. Päättötyö tulee osoittaa sekä opiskelijan ammatillisia valmiuksia toimia taidemaalarina/kuvataiteilijana, että kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Päättötyöt esitellään yleisölle taidekoulun yhteisnäyttelynä. Esitettävät työt arvioi päättötyöopettajista koostuva raati. Lopputyöhön kuuluu presentaatio ja kirjallinen osuus, portfolio, jossa opiskelija käsittelee päättötyöhön kuulunutta työskentelyprosessiaan.

Lue lisää..... opiskelijoiden ajatuksia koulutuksesta

Peruutusehdot: Mikäli sinut hyväksytään koulutukseen, varmistat paikkasi maksamalla varausmaksun hyväksymisilmoituksen jälkeen, jolloin ilmoittautumisesi on sitova.

Osallistumisen voi perua 14 vrk ennen koulutuksen alkua lähettämällä kirjallisen viestin koulun sähköpostiin. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista opiskelija on velvollinen maksamaan koulutuksen lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan. Peruutuksista pidätetään varausmaksu kokonaisuudessaan. 

Koko lukukausimaksu peritään siinä tapauksessa, että peruutusta ei tehdä lainkaan tai peruutus tehdään opiskelun alettua. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset, jolloin lukukausimaksusta peritään 50 %. Sairastapauksissa ota yhteys taidekoulu.alfa(at)gmail.com

Jos opiskelija on estynyt jatkamaan opintojaan seuraavana lukuvuotena ( toinen tai kolmas vuosi), niin riittää, että hän ilmoittaa kirjallisesti 1 kk ennen seuraavan lukuvuoden alkua opintojen keskeytyksestä. Alle 1 kk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista opiskelija on velvollinen maksamaan koulutuksen lukuvuosimaksun kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia.

 

https://www.alfa-art.fi/kuvataiteilijan-koulutus/