Terapeuttisen kuvataiteen menetelmäkoulutus

Ilmoittaudu nyt!

Kuvataide ja sisäinen kasvu

Koulutuksen tavoitteena on syventää käsitystä kuvataiteen merkityksestä
ihmisen hyvinvoinnille sekä antaa valmiuksia kuvataide menetelmien käyttöön. Itseilmaisu nähdään jo sinänsä hyvinvointia ja muutosta edistävänä tekijänä. Koulutus soveltuu mainiosti menetelmälliseksi perus- tai täydennyskoulutukseksi eri ammattialoille.

Koulutuksen aikana tutustutaan seuraaviin menetelmiin; kuvataideterapeuttiseen ajatteluun ja perusmenetelmiin, kuvan voimaannuttavaan vaikutukseen, kehotyöskentelyyn, NLP- harjoitteisiin, TRE -harjoitteisiin, luovaan kirjalliseen itseilmaisuun sekä rentouttaviin menetelmiin ja mielikuvatyöskentelyn yhdistelevään käyttöön. Koulutus ei pätevöitä toimimaan kuvataideterapeuttina.

Viitekehyksenä on sovellettu kuvataideterapia ja voimavarasuuntaiset terapiat. Perusoletuksena on, että ihminen on vastuussa itsestään ja valinnoistaan. Menetelmä ei korosteta menneisyyttä, vaan ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä.

Kuvataideilmaisussa syntyneitä kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeisiä teemoja ovat taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille sekä luovuuden käyttö voimavarana.

Koulutus on eri suuntauksia ja menetelmiä yhdistelevä terapeuttisen kuvataiteen menetelmäkoulutus sekä itsenäinen soveltava kuvataideterapiamenetelmä sekä ennaltaehkäisevää, erityisesti ratkaisu- ja voimavarasuuntaista ja narratiivista keskusteluterapiaa tukeva hyödyllinen menetelmä. Koulutus soveltuu hyvin kaikille itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneille.

Työskentely painottuu osallistujan oman tekemisen prosessiin sekä niiden jakamiseen ryhmässä pääsääntöisesti oman kokemuksen kautta. Ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita, mutta ei ole terapiaa vaan painottuu käytännön työskentelyyn. Kuvatyöskentelyyn kytketään kaikkien aistikanavien ja miellejärjestelmien harjaannuttamiseksi musiikkia, rentoutusta ja luovaa liikettä.
Osallistujilta ei edelletytetä taiteellista osaamista.

Koulutus sisältää teoriaosuuden, ryhmäkeskustelut, omakohtaista työskentelyä ja vertaisryhmä tapaamiset sekä henkilökohtainen coaching tapaaminen.

Koulutuksen teemoina on mm. rajat, merkityksellisyys, häpeä, voimaantuminen.

Mitä koulutus antaa
Valmentaa itsensä ymmärtämiseen / itsetuntemukseen ja voimavarojen lisääntymiseen.
Kuvallinen ilmaisu toimii mielikuvien ja tunteiden herättäjänä ja jäsentäjänä.
Kuvan kanssa työskentely on aktiivista toimintaa.
Kuva antaa mahdollisuuksia silloinkin kun sanat eivät riitä.
Kuva on väline vuoropuhelulle.
Terapeuttisten kuvataide menetelmien käyttäminen sisäisten voimavarojen vapauttamiseksi.
Koulutus soveltuu mainiosti menetelmälliseksi perus- tai täydennyskoulutukseksi eri ammattialoille.

Opintojen sisältö

Lähiopetusta 160 h = 8 jaksoa / 16 lähiopetuspäivää
Vertaisryhmä tapaamiset
Coaching tapaamiset
Kuvataide- ja kirjalliset tehtävät
Kirjallisuus
Opintoportfolio - prosessipäiväkirja

Haku:

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee lisäksi ilmetä miksi koulutus kiinnostaa sinua. Hakemuksessa tulee olla myös selkeästi esillä henkilötiedot ja aikaisemmat opinnot.
Tarvittaessa otamme yhteyttä hakijaan.
Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvitse olla, vain avointa mieltä.
Aikataulu 2022-23
Koulutus koostuu 16 päivästä la klo 9.15-16.30, su klo 9.15-16

1. jakso: 8.-9.10.-22 Alkaa

2. jakso: 12.-13.11.-22

3. jakso: 10-11.12.-22

4. jakso: 21.-22.1.-23
5. jakso: 18.-19.2.-23
6. jakso: 18.-19.3.-23
7. jakso: 22.-23.4.-23
8. jakso: 13.-14.5.-23

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: taidekoulu(at)alfa-art.fi / 050 5638511 (jos et saa meihin yhteyttä puhelimitse, niin jätä soittopyyntö sähköpostilla).
Hinta: 1411,29 € + alv. 338,71 €, Yhteensä: 1750 €

Koulutus järjestetään Taidekoulu Alfan tiloissa ja koulutus laskutetaan Mindfire Consulting Oy:n kautta.

Koulutukseen otetaan enintään 10-12 osallistujaa.

Ilmoittautumismaksu 100 € lähetetään heti ilmoittautumisen jälkeen. Tarvittaessa koulutuksen voi maksaa 5 osassa.
Kaikki materiaalit kuuluvat koulutuksen hintaa.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja: Maarit Björkman-Väliahdet, Taideterapeutti, NLP- Trainer, Työnohjaaja, Taideohjaaja, Coach, Kuvataiteilija

Kouluttajat: Maarit Kareno, TRE- ohjaaja (sertif.), Taideterapeutti (EXA), HuK, Kuvataiteilija

Taiteen avulla voit tehdä elämästäsi löytöretken!

Taiteen tie aukaisee elämän salaisuuksien ovia!

Taiteen tie on loputon seikkailu. Anna tämän voiman virrata lävitsesi ja nauti uusista löydöistä, jotka eteesi tulevat!

Jatkukoon elämäsi tarinasi taiteen kielellä. Taiteen voima kantaa!

Koulutuksen vastuukouluttaja on Maarit Björkman-Väliahdet

”Olen kasvanut ja elänyt taiteen parissa, perheessä, jossa luovuus ja energia ovat yhtälö. Tunteiden ja ajatusten visualisointi kuvataiteen keinoin on keino oppia hallitsemaan ja ymmärtämään elämäänsä paremmin; sitä kokonaisuutta, josta lähtevät valinnat ja niiden seuraukset. Mielikuvien tekeminen näkyväksi vapauttaa sisäisiä voimavaroja, energiaa, joka on yhtä kuin elämässä tarvittava liike.”

Olen toiminut taideterapeuttina ja kuvataiteilijana lähes 30 vuotta sekä pitänyt erilaisia luovuus- ja intuiitio maalausryhmiä eri ikäisille.

Taiteen tekeminen ja sen tuoman prosessin kokeminen kuuluu kaikille.

Vuonna 1991 perustin äitini taidemaalari Eila Ekman Björkmanin ja Ritva Saarelaisen kanssa Alfa-Art Oy:n = Taidekoulu Alfan. Koulussa toimii lasten ja nuorten kuviskoulu, harrastusryhmät ja taidekoulu josta mm. opiskelija saa valmiudet toimia kuvataitelijana. Koulussa järjestetään myös lyhytkursseja ja yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille taidepajoja. Koulun toiminnan aikana olen päässyt seuraamaan taiteen tekemisen vaikutusta ihmiseen.

KOULUTUS

Suomalainen eroseminaari -ohjaaja 2022
Positiivisen psykologian opinnot 2019-2020 Ratkaisukeskeinen Coaching koulutus 2018-
NLP –Trainer 2018
Työnohjaaja koulutus (A-klinikkasäätiö) 2002-2004
Voimauttavan valokuvan työpaja (Miina savolainen) 2003
Snellman-korkeakoulun taideterapian opintolinja 1993-1995
NLP-practitioner koulutus (Barbara Waggoner, USA) 1992
NLP-master koulutus (Veli-Matti Toivonen) 2011
Taideterapia (Luontaislääketieteen Insituutti Kairon) 1991-1993
Hahmotaideterapia koulutus/ expressiivinen taideterapia 1990-1992
(Ihmissuhdetyö ry ja Alfa-Art oy)
Vapaa taidekoulu 1988-1990
Albersin värihavainto (Vapaa taidekoulu) 1988
Goethen värioppi ( Taideteollinen korkeakoulu) 1987
Yksityisiä taidetunteja 1987-88

MUU TOIMINTA
Kouluttajana Careeria työnohjaajakoulutus / luovatmenetelmät 2019
Muutosvalmentaja 2018-
Taidevirkistämön taidepajat yrityksille 2018- Taidekoulu Alfan taiteellinen johtaja 2010-
Taideterapian kouluttajana Kairon Instituutissa 2011
Luovuusryhmien järjestäjänä ja ohjaajana 2007-
Kouluttajana taideterapiakoulutuksessa 2004-2006
(A-klinikkasäätiö ja Päivölän opisto)
Profilia projekti, tyttöjen puolesta 2001
Taideterapia ryhmä: Salon kriisikeskus Etappi 1994,-95,-96,-97
Taideterapia ryhmiä: Helsingin nuorisopoliklinikka ja Hietalinnan yhteisö 1995-1996
Perustanut taidekoulu Alfan 1991-

Kouluttaja: Maarit Kareno

Minun elämääni taide ja taideterapia tuli 2000-luvun alussa, kun vaihdoin ammattia tehtyäni miltei pari vuosikymmentä osa-aikaisesti lapsi- ja perhetyötä oman perheen hoidon ohella. Ekspressiivisen taideterapian opiskelu muutti minua ja elämääni. Olin aina etsinyt olennaista, pyrkinyt asioiden ytimeen. Nyt aloin pyrkiä itseni ytimeen, kuuntelemaan itseäni ja tuo asennoituminen jatkuu edelleen. Se on myös opettanut kuuntelemaan muita.

Valmistuin ekspressiivisen taideterapian terapeutiksi Inartes Instituutista v. 2008 ja siitä lähtien olen pitänyt luovia ryhmiä kansalaisopistossa ja vuosien ajan taideterapiaa Kelan rahoittamille masentuneiden ja työssä uupuneiden ryhmille. Lisäksi olen pitänyt omia jokaiselle tarkoitettuja ryhmiä eri teemoin sekä yksilöterapiaa.

TRE (Tension Releasing Exercises) eli suomeksi stressinpoistoliikkeet ja tärinä alkoi kiinnostaa noin kymmenen vuotta sitten ja kouluttauduin TRE_ ohjaajaksi. Tämä koulutus on lisännyt paljon tietoisuutta kehon ja psyyken sekä henkisen puolen yhteydestä ja voin hyödyntää tätä tietoisuutta myös taideterapeuttisessa ja kuvallisessa työskentelyssä ja ohjaamisessa.

Kuvataiteilijaksi valmistuin Taidekoulu Alfasta keväällä 2019. Sitä ennen harrastin maalaamista parikymmentä vuotta ja kävin erinäisiä kursseja (mm. Halosen Akatemia)

KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti HuK (Turun Yliopisto, 1977)
Ekspressiivisen taiteen terapeutti (EXA) (Inartes Instituutti 2008)
TRE- ohjaaja (Jyrki Rytilän ohjausryhmä) 2012
Kuvataiteilija (Taidekoulu Alfa, 2019)