LUOVA MATKA MINUUTEEN ®

Luova matka minuuteen on yhdeksän viikon kestävä henkilökohtainen matka, luovia menetelmiä apuna käyttäen.

Kurssin tavoitteena on syventää ymmärrystä itsestään, auttaa näkemään asioita uusista näkökulmista ja tulla tietoisemmaksi omaksi parhaaksi itsekseen. Yhdeksän askeleen matkan aikana tutkimme uskomuksia ja arvoja, miten ne vaikuttavat identiteettiimme. Pääsemme myös sukeltamaan historiaamme, joka tuo ymmärrystä ajattelu ja toiminta malleistamme. Tavoitteena on löytää sisäistä ymmärrystä, tasapainoa ja alkaa rohkeasti elää omannäköistä elämää.

Kurssin aikana tutustutaan luovaan kuvataide työskentelyyn (aikaisempaa osaamista taiteen tekemisestä ei tarvitse), kirjalliseen itseilmaisuun, mindfulness harjoituksiin ja mielikuvatyöskentelyn yhdistelevään käyttöön. Kurssin välijaksolla pohditaan teemoja erilaisten tehtävien kautta, jotka avaavat ovia syvemmälle kohti minuutta.

"Luova matka minuuteen on ennen kaikkea tutkimusmatka itseensä!"

Kurssi-iltojen aikana "luova matka minuuteen prosessia" käydään läpi keskustelujen, pienryhmätyöskentelyn sekä toiminnallisten harjoitusten avulla. Kurssilla käytetään NLP sekä taideterapeuttisia harjoituksia, joiden kautta on mahdollisuus päästä itsessään oivallukseen, josta ei välttämättä olisi muuten ollut tietoinen. Lopulta olemme itsemme parhaita asiantuntijoita ja siksi olemme itsemme parhaita opettajia kunhan opimme kuuntelemaan itseämme.

Ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita, mutta ei ole terapiaa vaan painottuu käytännön työskentelyyn.

Kurssi antaa mm.:

Kurssi antaa työkaluja oman elämän ohjaamiseen, näkemään asiat eri näkökulmista ja käsittelemään kielteisiä tunnetiloja

Tulemme tietoisemmiksi oman mielemme liikkeistä

Itsemyötätuntoa ja hyväksyvämpää asennoitumista itseään kohtaan

Tietoisuutta ympäröivästä maailmasta ja sen vaikutuksista itseemme

Itsensä kohtaamista

Näkemään omat muutoskohdat

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsemyötätuntoa, itsetuntemusta ja voimavaroja omassa elämässään.

Aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvitse olla, vain avointa mieltä.

” Voisinpa repäistä pois tämän vanhan naamion mutta, menettäisinkö menneen elämän. Ei se riippuisi minussa kuin vuorovesi, aina palatakseni takaisin kuluttaa rantakalliota, murtaa, hiertää ikuisella liikkeellä, siis haluan pitää nämä ajan kuluttamat kasvot, jotta tietäisin kuka olen ja mistä tulen” – Eila Ekman Björkman

Kurssille otetaan ilmoittautumisia vastaan. Ilmoittaudu: taidekoulu(at)alfa-art.fi Kirjoita viestiin Luova matka minuuteen.

Kurssin sisältö teemoittain

Syyslukukausi 2022

A. Ryhmä: Tiistaisin klo 17.30-20.30

1. Aloitus 23.8.2022

2. Ympäristö: 30.8.2022

3. Historia: 6.9.2022

4. Ajattelu ja toiminta: 13.9.2022

5. Kyvyt ja taidot: 20.9.2022

6. Uskomukset ja arvot: 27.9.2022

7. Identiteetti: 4.10.2022

8. Toiveet ja unelmat: 11.10.2022

9. Mikä on kaiken tarkoitus?: 25.10.2022

Kevätlukukauden 2023 kurssi: 17.1. - 21.3.-23, tiistaisin klo 17.30-20.30. Ilmoittautumisia otetaan vastaan. Muista laittaa ilmoittautumisen yhteydessä, että kyse on vuoden 2023 kurssista.

Menetelmä pohjautuu NLP:n, taideterapiaan sekä voimavara lähtöisiin menetelmiin, joista Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet ovat kehittäneet "Luova matka minuuteen ® -menetelmän".

“Olin usein uneksinut rooleista, jotka ehkä olivat minulle määrätty. Kenties runoilija, maalari en ole täällä runoillakseni, maalatakseni. En minä eikä kukaan muukaan sitä varten. Kaikki tämä on vain sivutuote, todellisempi kutsumus itse kullakin on vain tämä yksi. Tulla omaksi itsekseen. Päätyihän runoilijaksi, maalariksi tai mielipuoleksi, se ei ole hänen itsensä päätettävissään. On löydettävä oma kohtalo ei mikä tahansa kohtalo ja elää se päästä päähän, eheästi ja täydellisesti kaikki muu on puolinaista väistelyä pakoa massojen ihanteisiin. Sovittelua ja oman sisimpänsä pelkäämistä.” -Herman Hesse-

KOULUTTAJAT

Valokuva: Mari Mäkinen

Maarit Björkman Väliahdet

”Olen kasvanut ja elänyt taiteen parissa, perheessä, jossa luovuus ja energia ovat yhtälö. Tunteiden ja ajatusten visualisointi kuvataiteen keinoin on keino oppia hallitsemaan ja ymmärtämään elämäänsä paremmin; sitä kokonaisuutta, josta lähtevät valinnat ja niiden seuraukset. Mielikuvien tekeminen näkyväksi vapauttaa sisäisiä voimavaroja, energiaa, joka on yhtä kuin elämässä tarvittava liike.”

Olen toiminut taideterapeuttina ja kuvataiteilijana lähes 30 vuotta sekä pitänyt erilaisia luovuus- ja intuiitio maalausryhmiä eri ikäisille.
Taiteen tekeminen ja sen tuoman prosessin kokeminen kuuluu kaikille.

Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut Taidekoulu Alfan taiteellisena johtajana.

KOULUTUS Kliininen Hypnoterapia koulutus 2022-23

NLP –Trainer Extra 2022
Positiivisen psykologian opinnot 2020 Ratkaisukeskeinen Coaching koulutus 2018 Työnohjaaja koulutus (A-klinikkasäätiö) 2002-2004 Voimauttavan valokuvan työpaja (Miina savolainen) 2003 Snellman-korkeakoulun taideterapian opintolinja 1993-1995 NLP-practitioner koulutus (Barbara Waggoner, USA) 1992, NLP -master 2011 (Veli-Matti Toivonen) Taideterapia (Luontaislääketieteen Insituutti Kairon) 1991-1993 Hahmotaideterapia koulutus/ expressiivinen taideterapia 1990-1992 (Ihmissuhdetyö ry/ Alfa-Art oy) Vapaa taidekoulu 1988-1990 Albersin värihavainto (Vapaa taidekoulu) 1988 Goethen värioppi ( Taideteollinen korkeakoulu) 1987, Yksityisiä taidetunteja 1987-88


MUU TOIMINTA Kehittänyt LMM - Luova matka minuuteen kurssin ja Terapeuttisen kuvataiteen menetelmä koulutuksen 2020
Kouluttajana Careeria työnohjaajakoulutus / luovatmenetelmät 2019
Taidevirkistämön taidepajat yrityksille 2018- Taidekoulu Alfan taiteellinen johtaja 2010-
Taideterapian kouluttajana Kairon Instituutissa 2011
Luovuusryhmien järjestäjänä ja ohjaajana 2007-
Kouluttajana taideterapiakoulutuksessa 2004-2006 (A-klinikkasäätiö ja Päivölän opisto)
Profilia projekti, tyttöjen puolesta 2001
Taideterapia ryhmä: Salon kriisikeskus Etappi 1994,-95,-96,-97
Taideterapia ryhmiä: Helsingin nuorisopoliklinikka ja Hietalinnan yhteisö 1995-1996
Perustanut taidekoulu Alfan 1991-

Valokuva: Mari Mäkinen

Maarit Kareno

Minun elämääni taide ja taideterapia tuli 2000-luvun alussa, kun vaihdoin ammattia tehtyäni miltei pari vuosikymmentä osa-aikaisesti lapsi- ja perhetyötä oman perheen hoidon ohella. Ekspressiivisen taideterapian opiskelu muutti minua ja elämääni. Olin aina etsinyt olennaista, pyrkinyt asioiden ytimeen. Nyt aloin pyrkiä itseni ytimeen, kuuntelemaan itseäni ja tuo asennoituminen jatkuu edelleen. Se on myös opettanut kuuntelemaan muita.

Valmistuin ekspressiivisen taideterapian terapeutiksi Inartes Instituutista v. 2008 ja siitä lähtien olen pitänyt luovia ryhmiä kansalaisopistossa ja vuosien ajan taideterapiaa Kelan rahoittamille masentuneiden ja työssä uupuneiden ryhmille. Lisäksi olen pitänyt omia jokaiselle tarkoitettuja ryhmiä eri teemoin sekä yksilöterapiaa.

TRE (Tension Releasing Exercises) eli suomeksi stressinpoistoliikkeet ja tärinä alkoi kiinnostaa noin kymmenen vuotta sitten ja kouluttauduin TRE_ ohjaajaksi. Tämä koulutus on lisännyt paljon tietoisuutta kehon ja psyyken sekä henkisen puolen yhteydestä ja voin hyödyntää tätä tietoisuutta myös taideterapeuttisessa ja kuvallisessa työskentelyssä ja ohjaamisessa.

Kuvataiteilijaksi valmistuin Taidekoulu Alfasta keväällä 2019. Sitä ennen harrastin maalaamista parikymmentä vuotta ja kävin erinäisiä kursseja (mm. Halosen Akatemia)

KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti HuK (Turun Yliopisto, 1977)
Ekspressiivisen taiteen terapeutti (EXA) (Inartes Instituutti 2008)
TRE- ohjaaja (Jyrki Rytilän ohjausryhmä) 2012
Kuvataiteilija (Taidekoulu Alfa, 2019)

Valokuva: Mari Mäkinen

Veeti Väliahdet

Aloitin oman matkani itseni oivaltamisen polulla, mikä on vahvistanut haluani olla mukana myös muiden muutosprosessissa.
Haluan toimia luovan ajattelun sekä tietoisuuden herättäjänä ja lisätä hyvinvointia.
Elämääni kuuluu jooginen elämäntyyli ja kuvataiteen tekeminen. Tämä on lisännyt tietoisuutta ja läsnäoloa. Minua kiinnostaa elämän suuret kysymykset. Olen toiminut useamman vuoden ajan Personal Trainerinä ja valmentajana.
Tänä päivänä toimin Taidekoulu Alfassa ja Mindfire Consultingssa projektivastaavana ja kouluttajana.

Koulutus: Urheilu merkonomi, Auktorisoitu Personal Trainer, NLP master practitioner, Coaching, Opiskelee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa 2022-24 ja Kliinistä hypnoterapiaa.

OSALLISTUJIEN AJATUKSIA KOULUTUKSESTA

Tänään oli taas Luova matka minuuteen -koulutuspäivä.
Tunnen olevani niin onnellinen, että olen alkanut tuntemaan itseäni syvemmin ja ymmärtämään elämää ja ihmisyyttä aina vain laajemmin.
On ihanaa olla keskeneräinen ja löytää joka päivä jotain uutta itsestä ja elämästä. Kokea elämän merkityksellisyys. Itsensä kohtaaminen vaatii rohkeutta. Täytyy olla valmis näkemään muutoskohdat ja niiden vastustaja minussa itsestäni. Hyväksyä ne ja taistella niitä vastaan.

Sekä positiivisen psykologian että luova matka minuuteen -opinnot ovat olleet arvokkaampia kuin yhdetkään tähän mennessä suorittamani opinnot.
Vaikka näistä opinnoista ei valmistukaan miksikään, niin oman itsensä -ydin minän- lähentyminen on paras valmistus.
Haluaisin kertoa teille niin paljon itseni löytämisestä, kukoistuksesta ja voimavaroista, mutta ei taida somepohjat riittää. Elämä on hyvää ja olen kiitollinen, että saan kokea tämän elämän juuri minuna. -Katri-

On monia toimivia tapoja tarkastella suhdetta omaan hyvinvointiin ja terveyteen. Yksi sellaisista on Luova matka minuuteen menetelmä. Osallistuin keväällä 2021 alkaneeseen Luova matka minuuteen koulutukseen Taidekoulu Alfassa. Matka jatkuu vielä marraskuuhun saakka, ja jo tässä vaiheessa, vahva suositus, iso käsi ja peukutus.

Taitavina matkaoppaina toimivat Luova matka minuuteen menetelmän kehittäjät Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet.
Kirjoitan koulutuksen edetessä samalla Terveydestä luovana tekona, eli matkaan kurssin mukana, ja avaan terveyden ja hyvinvoinnin käsitettä luovana tekona. Laitan Luminated.fi sivustolle maistiaisia syntyvästä tarinasta.
Luovan matka minuuteen. -Anne-
” Half of life is lost in charming others. The other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this play. You have played enough.” - Rumi
Luova matka minuuteen ®