LUOVA MATKA MINUUTEEN ®

Luova matka minuuteen menetelmällä jäsennetään omaa mieltään, mennään askel askeleelta syvälle olemassa olon merkityksellisyyteen. Kaikki vaikuttavat kaikkeen.

Tämä on yhdeksän viikon kestävä henkilökohtainen matka loogisten tasojen läpi luovia menetelmiä apuna käyttäen.
Menetelmä pohjautuu NLP:n loogisiin tasoihin, taideterapiaan, voimavaralähtöisiin menetelmiin, josta Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet ovat kehittäneet "Luova matka minuuteen ® -menetelmän".

Tutkittaessa mitä tahansa tilannetta, voi tasojen avulla löytää sen kohdan, missä tarvittava muutos on mahdollista tehdä, jotta pääsee eteenpäin olemassaolon tilassa; nyt hetkessä.

Loogiset tasot ovat yleensä tiedostamattomia, ja vaikka ihminen käyttäytyy sen mukaan, minkälainen sisältö hänellä on eri tasoilla, hän ei silti yleensä ole niistä tietoinen. Matkan aikana tulemme tietoisiksi oman mielemme liikkeistä.

Tasojen sisällön tiedostaminen ja niiden keskinäinen kongruenssin aikaansaaminen voi muuttaa ihmisen elämää merkittäväksi.

Sisällön mieltäminen ja muuttaminen tapahtuu muunnetussa tajunnan tilassa, eli hyvin sisäisessä tilassa, jolloin sisältöä edustavat mielikuvat ja oivallukset syntyvät spontaanisti.

Itseilmaisu nähdään jo sinänsä hyvinvointia ja muutosta edistävänä tekijänä.

Kurssin aikana tutustutaan myös luovaan kuvataide työskentelyyn, kirjalliseen itseilmaisuun sekä meditaatioon ja mielikuvatyöskentelyn yhdistelevään käyttöön. Kurssin välijaksolla luetaan aiheisiin soveltuvaa kirjallisuutta, pohditaan teemoja erilaisten tehtävien kautta, jotka avaavat ovia syvemmälle kohti minuutta. Soveltuu mainiosti myös menetelmälliseksi perus- tai täydennyskoulutukseksi eri ammattialoille.

Kurssin teemat:

Toiveet/unelmat, Taidot, kyvyt ja osaaminen, Ympäristö, Uskomukset, Historia, Arvot, Ajattelu, toiminta ja käyttäytyminen, Identiteetti, Mikä on kaiken tarkoitus?

“Olin usein uneksinut rooleista, jotka ehkä olivat minulle määrätty. Kenties runoilija, maalari en ole täällä runoillakseni, maalatakseni. En minä eikä kukaan muukaan sitä varten. Kaikki tämä on vain sivutuote, todellisempi kutsumus itse kullakin on vain tämä yksi. Tulla omaksi itsekseen. Päätyihän runoilijaksi, maalariksi tai mielipuoleksi, se ei ole hänen itsensä päätettävissään. On löydettävä oma kohtalo ei mikä tahansa kohtalo ja elää se päästä päähän, eheästi ja täydellisesti kaikki muu on puolinaista väistelyä pakoa massojen ihanteisiin. Sovittelua ja oman sisimpänsä pelkäämistä.” -Herman Hesse-

” Voisinpa repäistä pois tämän vanhan naamion mutta menettäisinkö menneen elämän. Ei se riippuisi minussa kuin vuorovesi, aina palatakseni takaisin kuluttaa rantakalliota murtaa hiertää ikuisella liikkeellä siis haluan pitää nämä ajan kuluttamat kasvot, jotta tietäisin kuka olen mistä tulen” – Eila Ekman Björkman-

Luova matka minuuteen on ennen kaikkea tutkimusmatka itseensä! Kotitehtävät ovat yksi osa tutkielmaa, jonka matkaaja tekee yhdeksän kuukauden aikana itsestään. Viimeisellä kerralla jokainen esittelee tutkielman omasta matkastaan ryhmälle: mitä on oivaltanut itsestään matkan aikana.

Tapaamiskerrat ovat virittäytymistä matkalle ja sen aikana loogisilla tasoilla olevien teemojen kautta. Välijaksolla tehdään itsenäisiä tehtäviä, jotka ovat matkaa tukevia. Kotitehtävät ovat polku, jota matkaaja kulkee. Harva lähtee matkalle ilman minkäänlaista ajatusta määränpäästä tai mitä siltä matkalta haluaa saada aikaiseksi. Kotitehtävät ovat toki matkaa tukevia, mutta matkaaja itse luo oman panoksen matkalleen. Kotitehtävät ovat myös sitä varten, että prosessi pysyisi käynnissä ja että se olisi jatkuvaa ja liikkeessä myös välijaksojen aikana; siellä oma matka varsinaisesti kuljetaan. Tapaamiset täällä ovat virittäytymistä, jotka laukaisevat oman, henkilöäkohtaisen prosessin, matkan. Kotitehtävät pitävät myös matkaajan ajan tasalla, sillä mieli lähtee monesti harhauttamaan ja taistelemaan muutosta vastaan. Tämä on kuitenkin nimenomaan tietoisen muutoksen prosessi.

Me emme ole opettajina tai tietäjiä, vaan olemme kaikki yhdessä omalla matkallamme. Olemme tutkimusmatkan mukana olevia kanssakulkijoita, jotka luovat puitteet turvalliselle matkalle.

Matkaaja itse on oman itsensä opettaja ja me kanssakulkijoina pyrimme avaamaan ovia harjoitusten sekä kotona tehtävien tehtävien avulla. Niissä matkaaja itse astuu sisälle prosessiin, jos hän niin päättää. NLP ja taideterapia ovat menetelmä erilaisia työvälineitä, joiden kautta on mahdollisuus päästä itsessään oivallukseen, josta ei välttämättä olisi muuten ollut tietoinen. Tarkoitus on peilata itseään ja päästä syvemmällä tasolla itseensä käsiksi.

Me itse olemme itsemme parhaita tuntijoita ja tietäjiä, siksi olemme itse itsemme parhaita opettajia, tähän on vain havahduttava! Matkan lopputulosta ei voi ennalta määrittää sillä se on loppujen lopuksi matkaajan itsensä päätettävissään minkälaisen panoksen hän omalle matkalleen laittaa.

” Half of life is lost in charming others. The other half is lost in going through anxieties caused by others. Leave this play. You have played enough.” - Rumi

Koulutukseen otetaan enintään 10-12 osallistujaa.

Kaikki materiaalit kuuluvat koulutuksen hintaa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisen yhteydessä lähetä vapaamuotoinen esittely itsestäsi, josta tulee ilmetä miksi "Luova matka minuuteen" kiinnostaa sinua. Tarvittaessa otamme yhteyttä hakijaan.

Kouluttajina toimivat: Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet.

Kouluttajista löytyy lisätietoa Terapeuttisen kuvataiteen sivulta.

OSALLISTUJIEN AJATUKSIA KOULUTUKSESTA

Tänään oli taas Luova matka minuuteen -koulutuspäivä.
Tunnen olevani niin onnellinen, että olen alkanut tuntemaan itseäni syvemmin ja ymmärtämään elämää ja ihmisyyttä aina vain laajemmin.
On ihanaa olla keskeneräinen ja löytää joka päivä jotain uutta itsestä ja elämästä. Kokea elämän merkityksellisyys. Itsensä kohtaaminen vaatii rohkeutta. Täytyy olla valmis näkemään muutoskohdat ja niiden vastustaja minussa itsestäni. Hyväksyä ne ja taistella niitä vastaan.

Sekä positiivisen psykologian että luova matka minuuteen -opinnot ovat olleet arvokkaampia kuin yhdetkään tähän mennessä suorittamani opinnot.
Vaikka näistä opinnoista ei valmistukaan miksikään, niin oman itsensä -ydin minän- lähentyminen on paras valmistus.
Haluaisin kertoa teille niin paljon itseni löytämisestä, kukoistuksesta ja voimavaroista, mutta ei taida somepohjat riittää. Elämä on hyvää ja olen kiitollinen, että saan kokea tämän elämän juuri minuna. -Katri-

On monia toimivia tapoja tarkastella suhdetta omaan hyvinvointiin ja terveyteen. Yksi sellaisista on Luova matka minuuteen menetelmä. Osallistuin keväällä 2021 alkaneeseen Luova matka minuuteen koulutukseen Taidekoulu Alfassa. Matka jatkuu vielä marraskuuhun saakka, ja jo tässä vaiheessa, vahva suositus, iso käsi ja peukutus.

Taitavina matkaoppaina toimivat Luova matka minuuteen menetelmän kehittäjät Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet.
Kirjoitan koulutuksen edetessä samalla Terveydestä luovana tekona, eli matkaan kurssin mukana, ja avaan terveyden ja hyvinvoinnin käsitettä luovana tekona. Laitan Luminated.fi sivustolle maistiaisia syntyvästä tarinasta.
Luovan matka minuuteen. -Anne-

KEHOMIELEN HYVINVOINTIMATKA ja loogiset tasot -työkalu. -Anne Peltonen-

Järkeilyllä on rajansa. Pelkällä analysoinnilla ei pääse mielen eri tasoille, vuoropuheluun sen kanssa mikä on syvällä mielikehossa. Mieli ja keho eivät ole erillään, vaikka meissä saattaa olla syvä uskomus tämän valtakunnan kahtiajaosta.

Mielikehonsa eri tasoille kannattaa tehdä aika ajoin tutkimusmatkoja, lähteä seikkailemaan syvälle omaan mielikehonsa viidakkoon, ja muistamaan kuka todella on, millaisia omat arvot ovat, miten ne toteutuvat erilaisissa ympäristöissä.

Kun oikein käy tuuri, niin voi jopa muistaa syvälle haudattuja toiveita ja unelmia. Kuopattuja haaveita, joihin tuskin tohtii katsoa, koska omat uskomukset ovat tehneet haaveista hauraita. Joskus menneessä toimivat uskomukset ovat saattaneet muodostua nykyisyyden nauttimisen esteiksi, ja tulevaisuuden luomisen kompastuskiviksi.

Ns. järjen tasolla olevalla tiedolla ei ole avaimia koko valtakuntasi oviin ja ikkunoihin. Järjen tasolla saatat jopa havaita joitain ovia ja ikkunoita, mutta tuolta tasolta ei avaimia löydy kaikkiin mielikehon eri tasoihin.

Jos operoidaan vain kehomielen yhdellä tasolla, esim. ns. järjen tasolla, niin jossain vaiheessa voi havaita olevansa tilassa, missä läsnä on näköalattomuus, ja ratkaisut loistavat vain poissa olollaan. Tunteet mellastavat kehossa, energia vajenee, ja elämä alkaa tapahtua sinulle. Elämästä tulee reaktiivista, ja tempoilevaa.

Kaikki elämän ohjat ovat ulkoisten osapuolien, tilanteiden ja ympäristöjen hallussa. Kaiken aikaa kaikki on kuitenkin hyvin, sillä kun elämä alkaa tapahtua sinulle, niin sisäinen paine kasvaa, ja jossain vaiheessa paine saattelee antautumisen hetkeen. Elämälle antautumisen prosessi alkaa tavalla tai toisella, ja on luotu jälleen valinnan hetki, missä voi muistaa olevansa oman elämänsä luoja, ja löytää sen tilan itsessään, missä elämä tapahtuu itsessä, eikä itselle.

Loogiset tasot ovat työkalu, joiden kautta voi lähteä itseensä tutkimusretkelle, ja mm. tarkastaa, että elääkö omien arvojensa mukaisesti, tai mikä estää ehkä itseä toivomasta itselleen kaikkein parasta. Yleensä hyvinvoinnin kokemus on välitön, kun huomaa toimimattomat ajatus- ja toimintamallinsa, ja estävät uskomuksensa. Toimimattomaksi tulleesta on helpompi päästää irti, kun siitä tulee tietoiseksi kehomielen eri tasoilla.

Maarit Björkman-Väliahdet, vielä kerran sydämellinen kiitos, kun saattelit minut vahvasti ja herkästi loogisten tasojen kautta turvalliseen tilaan muistamaan itselleni tärkeimmän tässä hetkessä.

Pommikoneiden jylistessä taivaallani. Kehoni ollessa pelkojeni metsästysmaana löysin suurimman pelkoni. Katsoin sitä, ja tämän näin. Pelko siitä, etten tohdi enää katsoa taivaalleni. Pelko, että sanat loistavat valoina taivaallani, mutten näe enää niitä. Pelko, etten kohta edes muista taivastani. Pelko, että taivaasta tulee vain muisto, jonka unohdan, ja valtakunnassani ei ole taivasta ollutkaan.

Taivaalla on toinenkin nimi. Se on tila, missä on turvallista olla omana itsenään, ja ilmentää itseään turvallisesti. Se on tila, missä voi muistaa omat arvonsa, ja rohkeasti elää ne todeksi, ja kulkee omalla polullaan. Se on tila, missä menneisyys muuttuu voimaksi, nykyisyys on nautinto, ja tulevaisuus on täynnä toivoa. Se on tila, missä kokee elämän merkityksellisyyden, ja löytää tien yhteiseen. Se on tila, missä voi unelmoida tulevaa todeksi. Se on tila, missä voi tutkia uskomuksiaan, luopua ja luoda tilaa uudelle. Se on tila, missä matkakumppanit ovat parasta laatua; rohkeus, hyväksyntä, sallinta, luottamus ja kiitollisuus. Se on tila, missä kaikelle on tilaa, kaikkea on riittävästi, ja kaikelle on oikea hetkensä.

Oma taivas on oma luonnollinen tila, ei poikkeustila. Jos löytää itsestään uskomuksen, että on vain pakko sietää muuta, niin kohta ei tohdi edes katsoa kohti omaa taivastaan. Siksi on järkevää tarkastaa, että missä ympäristöissä ja olosuhteissa, voi olla omassa luonnollisessa tilassaan. Jos oma luonnollinen olemisen tila vaarantuu, niin on aika tehdä uudelleen valintoja; luopua ja tehdä tilaa uudelle.

Kun kohtaa pelkonsa, on jo matkalla johonkin uuteen. Kun kohtaa pelkonsa, huomaat kätesi olevan jonkun toisen kädessä, ja et ole koskaan yksin ollutkaan.

Pelollakin on positiivinen tarkoitus. Sinun tarvitsee vain kääntyä pelkoasi kohti, ja ottaa lahja vastaan. Pelko tuo viestin, joka on elintärkeä oman hyvinvoinnin kannalta, joten älä käännä selkääsi, ja älä pelkää viestin tuojaa.

Pelko on oman mielikehosi luoma tärkeä viesti, ja vain sinulle, rakkaimmalleen. Se on rakkautta. Kaikki on rakkautta.

Luova matka minuuteen ®