LUOVA MATKA MINUUTEEN ®

Luova matka minuuteen menetelmällä jäsennetään omaa mieltään, mennään askel askeleelta syvälle olemassa olon merkityksellisyyteen. Kaikki vaikuttavat kaikkeen. Menetelmä pohjautuu NLP:n loogisiin tasoihin, josta Maarit Björkman-Väliahdet on kehittänyt "Luova matka minuuteen ® -menetelmän".

Tutkittaessa mitä tahansa tilannetta, voi tasojen avulla löytää sen kohdan, missä tarvittava muutos on mahdollista tehdä, jotta pääsee eteenpäin olemassaolon tilassa; nyt hetkessä.

Loogiset tasot ovat yleensä tiedostamattomia, ja vaikka ihminen käyttäytyy sen mukaan, minkälainen sisältö hänellä on eri tasoilla, hän ei silti yleensä ole niistä tietoinen. Matkan aikana tulemme tietoisiksi oman mielemme liikkeistä.

Tasojen sisällön tiedostaminen ja niiden keskinäinen kongruenssin aikaansaaminen voi muuttaa ihmisen elämää merkittäväksi.

Sisällön mieltäminen ja muuttaminen tapahtuu muunnetussa tajunnan tilassa, eli hyvin sisäisessä tilassa, jolloin sisältöä edustavat mielikuvat ja oivallukset syntyvät spontaanisti.

Itseilmaisu nähdään jo sinänsä hyvinvointia ja muutosta edistävänä tekijänä.

Koulutuksen aikana tutustutaan myös luovaan kuvataide työskentelyyn, kirjalliseen itseilmaisuun sekä meditaatioon ja mielikuvatyöskentelyn yhdistelevään käyttöön.
Koulutuksen välijaksolla luetaan aiheisiin soveltuvaa kirjallisuutta, pohditaan teemoja erilaisten tehtävien kautta, jotka avaavat ovia syvemmälle kohti minuutta.
Soveltuu mainiosti myös menetelmälliseksi perus- tai täydennyskoulutukseksi eri ammattialoille.

Koulutukseen sisältyy seuraavat teemat:

Toiveet/unelmat, Taidot, kyvyt ja osaaminen, Ympäristö, Uskomukset, Historia, Arvot, Ajattelu, toiminta ja käyttäytyminen, Identiteetti, Mikä on kaiken tarkoitus?

Hinta: 960 €, voi maksaa 3 erässä. Hinta sisältää koulutus- ja työskentelymateriaalin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisen yhteydessä lähetä vapaamuotoinen esittely itsestäsi, josta tulee ilmetä miksi koulutus kiinnostaa sinua. Hakemuksessa tulee olla selkeästi esillä henkilötiedot. Tarvittaessa otamme yhteyttä hakijaan. Koulutukseen otetaan max. 10-12 osallistujaa.

Kouluttajina toimivat: Maarit Björkman-Väliahdet, Maarit Kareno ja Veeti Väliahdet ja mm. vierailijana Anne Peltonen.

Kouluttajista löytyy lisätietoa Terapeuttisen kuvataiteen sivulta.

KEHOMIELEN HYVINVOINTIMATKA ja loogiset tasot -työkalu.

Järkeilyllä on rajansa. Pelkällä analysoinnilla ei pääse mielen eri tasoille, vuoropuheluun sen kanssa mikä on syvällä mielikehossa. Mieli ja keho eivät ole erillään, vaikka meissä saattaa olla syvä uskomus tämän valtakunnan kahtiajaosta.

Mielikehonsa eri tasoille kannattaa tehdä aika ajoin tutkimusmatkoja, lähteä seikkailemaan syvälle omaan mielikehonsa viidakkoon, ja muistamaan kuka todella on, millaisia omat arvot ovat, miten ne toteutuvat erilaisissa ympäristöissä.

Kun oikein käy tuuri, niin voi jopa muistaa syvälle haudattuja toiveita ja unelmia. Kuopattuja haaveita, joihin tuskin tohtii katsoa, koska omat uskomukset ovat tehneet haaveista hauraita. Joskus menneessä toimivat uskomukset ovat saattaneet muodostua nykyisyyden nauttimisen esteiksi, ja tulevaisuuden luomisen kompastuskiviksi.

Ns. järjen tasolla olevalla tiedolla ei ole avaimia koko valtakuntasi oviin ja ikkunoihin. Järjen tasolla saatat jopa havaita joitain ovia ja ikkunoita, mutta tuolta tasolta ei avaimia löydy kaikkiin mielikehon eri tasoihin.

Jos operoidaan vain kehomielen yhdellä tasolla, esim. ns. järjen tasolla, niin jossain vaiheessa voi havaita olevansa tilassa, missä läsnä on näköalattomuus, ja ratkaisut loistavat vain poissa olollaan. Tunteet mellastavat kehossa, energia vajenee, ja elämä alkaa tapahtua sinulle. Elämästä tulee reaktiivista, ja tempoilevaa.

Kaikki elämän ohjat ovat ulkoisten osapuolien, tilanteiden ja ympäristöjen hallussa.Kaiken aikaa kaikki on kuitenkin hyvin, sillä kun elämä alkaa tapahtua sinulle, niin sisäinen paine kasvaa, ja jossain vaiheessa paine saattelee antautumisen hetkeen. Elämälle antautumisen prosessi alkaa tavalla tai toisella, ja on luotu jälleen valinnan hetki, missä voi muistaa olevansa oman elämänsä luoja, ja löytää sen tilan itsessään, missä elämä tapahtuu itsessä, eikä itselle.

Loogiset tasot ovat työkalu, joiden kautta voi lähteä itseensä tutkimusretkelle, ja mm. tarkastaa, että elääkö omien arvojensa mukaisesti, tai mikä estää ehkä itseä toivomasta itselleen kaikkein parasta. Yleensä hyvinvoinnin kokemus on välitön, kun huomaa toimimattomat ajatus- ja toimintamallinsa, ja estävät uskomuksensa. Toimimattomaksi tulleesta on helpompi päästää irti, kun siitä tulee tietoiseksi kehomielen eri tasoilla.

Maarit Björkman-Väliahdet, vielä kerran sydämellinen kiitos, kun saattelit minut vahvasti ja herkästi loogisten tasojen kautta turvalliseen tilaan muistamaan itselleni tärkeimmän tässä hetkessä.

Pommikoneiden jylistessä taivaallani. Kehoni ollessa pelkojeni metsästysmaana löysin suurimman pelkoni. Katsoin sitä, ja tämän näin.Pelko siitä, etten tohdi enää katsoa taivaalleni. Pelko, että sanat loistavat valoina taivaallani, mutten näe enää niitä. Pelko, etten kohta edes muista taivastani. Pelko, että taivaasta tulee vain muisto, jonka unohdan, ja valtakunnassani ei ole taivasta ollutkaan.

Taivaalla on toinenkin nimi. Se on tila, missä on turvallista olla omana itsenään, ja ilmentää itseään turvallisesti. Se on tila, missä voi muistaa omat arvonsa, ja rohkeasti elää ne todeksi, ja kulkee omalla polullaan. Se on tila, missä menneisyys muuttuu voimaksi, nykyisyys on nautinto, ja tulevaisuus on täynnä toivoa. Se on tila, missä kokee elämän merkityksellisyyden, ja löytää tien yhteiseen. Se on tila, missä voi unelmoida tulevaa todeksi. Se on tila, missä voi tutkia uskomuksiaan, luopua ja luoda tilaa uudelle. Se on tila, missä matkakumppanit ovat parasta laatua; rohkeus, hyväksyntä, sallinta, luottamus ja kiitollisuus. Se on tila, missä kaikelle on tilaa, kaikkea on riittävästi, ja kaikelle on oikea hetkensä.

Oma taivas on oma luonnollinen tila, ei poikkeustila. Jos löytää itsestään uskomuksen, että on vain pakko sietää muuta, niin kohta ei tohdi edes katsoa kohti omaa taivastaan. Siksi on järkevää tarkastaa, että missä ympäristöissä ja olosuhteissa, voi olla omassa luonnollisessa tilassaan. Jos oma luonnollinen olemisen tila vaarantuu, niin on aika tehdä uudelleen valintoja; luopua ja tehdä tilaa uudelle.

Kun kohtaa pelkonsa, on jo matkalla johonkin uuteen. Kun kohtaa pelkonsa, huomaat kätesi olevan jonkun toisen kädessä, ja et ole koskaan yksin ollutkaan.

Pelollakin on positiivinen tarkoitus. Sinun tarvitsee vain kääntyä pelkoasi kohti, ja ottaa lahja vastaan. Pelko tuo viestin, joka on elintärkeä oman hyvinvoinnin kannalta, joten älä käännä selkääsi, ja älä pelkää viestin tuojaa.

Pelko on oman mielikehosi luoma tärkeä viesti, ja vain sinulle, rakkaimmalleen. Se on rakkautta. Kaikki on rakkautta.

Anne Peltonen

Luova matka minuuteen ®