INTUITIIVINEN MAALAUSRYHMÄ

Jokaisesta ihmisestä löytyy luomisvoimaa ja ilmaisukykyä, kun niille annetaan tilaisuus tulla esiin. Uteliaisuutta voi kiihottaa kehittämällä aisteja ja kykyä tehdä havaintoja. Taiteelliset menetelmät ovat usein hyvin luontainen keino tutustua itseensä, välittää muille ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Taide-elämykset vahvistavat emotionaalista ja esteettistä vastaanottokykyä ja empatiaa.

Tämä on myös ensimmäinen askel oman luovuuden kautta uusien voimavarojen löytämiseen. Meillä kaikilla on piilevänä olemassa kaikki ne voimavarat, joita tarvitsemme haluamiemme muutosten tekemiseen. Joskus saatamme tarvita toisen henkilön tai ryhmän apua ja tukea näiden voimavarojen etsimisessä ja käyttöönotossa.

Elämäntarinaan voi etsiä uusia, myönteisiä ja vahvistavia näkökulmia. Tarinan tarkoitus on pysähtyä tutkimaan ja tutustumaan omaan elämäntilanteeseensa ja miettiä minkälaista tarinaa kerron itsestäni ja elämästäni.
Tarinan tulkinta ohjaa valintojamme ja motivoi toimintaamme.

KENELLE: sinulle joka olet utelias, itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneet.

TAVOITE: luovien kykyjen ja näkökulmien aukaiseminen, voimaantuminen kuvataiteen keinoin.

Sinä voit päättää minkälainen elämästäsi tulee. Luja usko ja halu voivat tehdä mahdottoman mahdolliseksi.

Aikaisempaa kokemusta kuvataiteen tekemisestä et tarvitse. Kuvataide toimii siltana tiedostamattoman ja tietoisen mielen välillä.

Kurssin ohjelma:
• mielikuvamatkat
• tutustuminen expressiivisen maalauksen menetelmään
• maalausprosessista keskustelua
• savi/hiili työskentelyä

Tämän kurssi jatkuu syksyllä.

Tiedustelut ja Ilmoittautuminen: taidekoulu(a)alfa-art.fi

Ohjaajana toimii:Maarit Björkman-Väliahdet, NLP-trainer, kouluttaja, taideterapeutti, kuvataitelija,työnohjaaja, muutosvalmentaja, ratkaisukeskeinen coaching