YHDEKSÄN OIVALLUKSEN POLKU

Tämä on polku yhdeksän oivalluksen äärelle. Tutkimusmatka omaan elämäänkaareesi.

Elämämme on kuin yksi suuri kartta jossa on monta polkua. Yhdeksän oivalluksen polku avaa mahdollisuuden tutkia elämänkarttaa, elämänvalintoja, ymmärtämään itseään paremmin ja avaamaan uudet mahdollisuudet näkyviksi.
Käytämme tällä matkalla luovuutta, intuitiota, kehotietoisuutta, NLP:tä, voimavarakeskeistä ajattelua ja taidetyömenetelmiä.
Aikaisempaa kokemusta kuvataiteesta et tarvitse.
Ryhmässä työskentelyn kautta pääset peilaamaan omia ajatuksia ja katsomaan niitä uudella tavalla. Jokainen kuitenkin käy läpi omaa prosessia. Tämä antaa mahdollisuuden kuunnella/tulla tietoisemmaksi itsestään.

Yhdeksän oivalluksen polku on tarkoitettu kaikille itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneille ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Minä Maarit Björkman - Väliahdet toimin matkanohjaajana. Olen kolmen pojan äiti, taideohjaaja, taideterapeutti, työnohjaaja, kuvataiteilija, muutosvalmentaja ja NLP trainer. Opiskelen ratkaisukeskeistä coachingiä ja valmistun 2019 tammikuussa. Olen kahden vuoden ajan tutkinut loogisten tasojen kautta eri valmennettavien elämänkaarta.

Kurssin hinta: 450 € sisältää materiaalit + kahvi/tee tarjoilun

1. 4.9.-18 ti klo 17.30-20.30 ALKU
2. 11.9. ti klo 17.30-20.30 IDENTTITEETTI
3. 25.9. ti klo 17.30-20.30 HISTORIA
4. 2.10. ti klo 17.30-20.30 YMPÄRISTÖ
5. 9.10. ti klo 17.30-20.30 USKOMUKSET / ARVOT
6. 23.10. ti klo 17.30-20.30 KYVYT / OSAAMINEN
7. 6.11. ti klo 17.30-20.30 KÄYTTÄYTYMINEN
8. 13.11. ti klo 17.30 -20.30 UNELMAT
9. 27.11. ti klo 17.30-20.30 MITÄ TÄMÄ KAIKKI MERKITSEE

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: mindfire.consulting(a)gmail.com, jos haluat että soitan sinulle jätä soittopyyntö sähköpostiin. Taidekoulu Alfa toteuttaa kurssin yhteistyössä Mindfire Consultingin Oy kanssa.

SISÄLTÖ
"Minuuden voima" kurssin aikana tutustutaan toiminnallisiin voimavarakeskeisiin menetelmiin, kuvataideterapeuttiseen ajatteluun, mielen harjoitteluun, mielikuvatyöskentelyyn, luovaan kirjalliseen itseilmaisuun sekä rentouttaviin menetelmiin.

Viitekehyksenä on sovellettu kuvataideterapia ja voimavarasuuntaiset terapiat sekä muut ratkaisukeskeiset menetelmät. Valmennusten perusoletuksena on se, että olemme vastuussa itsestämme ja valinnoistamme. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme, kun opimme käsittelemään paremmin omia haasteitamme. Emme voi muuttaa mennyttä, mutta voimme ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuuksien kautta elää nykyisyyttä meille parhaalla tavalla, hyödyntäen oppimaamme ja suuntaamalla positiiviset ajatuksemme tulevaisuuteen.

"Minuuden voima" harjoitteissa syntyneitä kuvia ja asioita ei analysoida tai tulkita, vaan keskeistä on tekijän antamat merkitykset teoksilleen. Valmentajan rooli on avata tekijälle uusia maisemia ja näkökulmia. Keskeisiä teemoja ovat toiminnallisten menetelmien avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille sekä luovuuden käyttö voimavarana.

Työskentely painottuu osallistujan oman tekemisen prosesseihin sekä niiden jakamiseen ryhmässä. Ryhmä noudattaa terapiaryhmän periaatteita, mutta ei ole terapiaa eikä mene syvälle terapiaprosessiin vaan painottuu käytännön työskentelyyn. Kuvatyöskentelyyn kytketään kaikkien aistikanavien ja miellejärjestelmien harjaannuttamiseksi musiikkia, rentoutusta ja luovaa liikettä.
Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta ei tarvita.

KENELLE
Minuuden voima -kurssi on tarkoitettu kaikille itsetuntemuksen ja voimavarojen lisäämisestä kiinnostuneille ikään tai sukupuoleen katsomatta.

TAVOITE
Tavoitteena on vapauttaa sisäisiä voimavarojamme, lisätä itsetuntemusta ja voimavaroja, oppia uusia menetelmiä itselle haastavien prosessien työstämiseen, jäsentää ja herättää mielikuvia ja tunteita kuvan, sanojen ja liikkeen avulla sekä löytää uusia työskentelytapoja, kun sanat eivät enää riitä. Tavoitteena on edistää omaa hyvinvointia ja edistää haluttua muutosta.

Valmennus suuntautuu elämänhalun vahvistamiseen sekä merkitystä ja identiteettiä edistävien kykyjen kehittämiseen. Tähän liittyy uusien voimanlähteiden etsiminen tai yhteyden saaminen unohtuneisiin voimaa antaviin asioihin.
KOULUTTAJAT

Maarit Björkman-Väliahdet, taideterapeutti, NLP Trainer, työnohjaaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen coaching (2019), kuvataiteilija.

Sari Heerman, NLP Trainer, kehoterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, valmentaja.

OHJELMA 2018
11 päivää, torstai iltaisin klo 17-21 (ei kuitenkaan joka torstai)
HINTA: 400 € (sis. alv 77,42 €), osallistumismaksun voi maksaa kahdessa osassa.

Workshop 1: Minuuden lähteellä

13.9. to klo 17.30-20.30
Orjentoituminen valmennukseen, tarinan aloittaminen sekä ensimmäiset askeleet minuuden lähteellä toiminnallisilla menetelmillä.

Workshop 2: Minun elämänkaari
27.9., 11.10. to klo 17.30-20.30
Mielikuvamatka
minuuteen ja elämääni, minun tarinani vahvistaminen ja voimavarojen
tunnistaminen ja niiden matkalle mukaan ottaminen.

Workshop 3: Minun maastoni
25.10., to klo 17.30-20.30
Unelmat, toiveet ja haaveet näkyviksi. Maaston tarkastelua, missä olen nyt ja minne olen menossa?

Workshop 4: Voimavarojen vahvistaminen
8.11. to klo 17.30-20.30

Irtipäästämisen salliminen, keinot ja niiden hyödyntäminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistaminen.

Workshop 5: Muutostoive
22.11. to klo 17.30-20.30
Muutostoive näkyväksi, katse tulevaisuuteen, mahdollisuuksien tunnistaminen.

Workshop 6: Päätös
29.11. to klo 17.30-20.30

Jokaisella kerralla ohjelma toteutetaan vahvistavilla menetelmillä, sallitaan tilaa keskustelulle ja omien tunteiden prosessoinnille. Harjoitusten ohella on mahdollisuus rentoutua ja hiljentyä. Ohjelmassa kunnioitetaan
osallistujien rytmiä sallivuuden ja mahdollisuuksien ilmapiirissä.

Ilmoittautuminen:mindfire.consulting(a)gmail.com Kurssi toteutetaan taidekoulu Alfan kanssa.

Valmennukset toteutetaan Tuomarinkylän kartanossa ja sen
luonnonkauniissa ympäristössä, osoitteessa Tuomarinkyläntien 1-10, rak. A, 00690 Helsinki.

NLP –Practitioner -koulutus 2018 - 2019

NLP –koulutus - miten rakennamme merkityksellistä maailmaa.

Huipputason taidepainotteinen NLP koulutus Tuomarinkylän upeassa kartanomiljöössä.

Koulutus on niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimiaan jokaisessa meissä olevasta syvästä lähteestä, jota kutsumme luovuudeksi. Se on itsessään parantava voima.

Kehittämällä aistejamme, taitojamme, tapojamme ajatella ja tutkia opimme olemaan aidosti läsnä, ja näin vahvistamaan syvemmällä, luovuudessamme piileviä voimavaroja.

Siinä ei tarvitse kaihtaa omia ongelmiaan, heikkouksia tai elämän kriisitilanteita, jotka ovat osa elämän syklejä. Elämän varjopuolet ovat myös luovuuden lähde, ja parhaimmillaan motiivi, joka aktivoi ja pitää aktiivisena. Ihmisten ongelmat ovat ovi muutokseen, ja se avaa merkitysten maailmat.

Koulutuksessa opimme tutkimaan ja kehittämään myös elämän myönteisiä puolia; vahvuuksiamme ja taitojamme.. Näemme ja opimme, että ongelmamme ja vahvuutemme eivät voi olla ilman toisiaan.

NLP on työkalu opettajille, johtajille sekä taidealan, sosiaalialan ja terveysalan ihmisille; esimiehille, alaisille, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, liike-elämässä toimiville. Koulutus palvelee myös kaikkia teitä, jotka haluatte syventää ja ymmärtää omaa elämäänne syvemmin ja rikkaammin. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.

TULE LOMALLE!
Koulutuksen päivämäärät 16 pvä: pe-la klo 9.15 – 17
26.-27.10. ja 23.-24.11.2018, 18.-19.01., 08.-09.02., 08.-09.03., 05.-06.04., 10.-11.05. ja 7-8.06 2019

Koulutuksen hinta: 1240 € sis.alv

Kouluttajat: Vastuukouluttaja Lauri Heikkilä, NLP Trainer, Perheterapeutti, Työnohjaaja, Kuvataiteilija, Kirjailija
Maarit Björkman-Väliahdet, NLP associate Trainer, Taideterapeutti ja -kouluttaja, Työnohjaaja, Kuvataiteilija

Koulutuksesta saa Suomen NLP Yhdistyksen vaatimuksen mukaisen NLP-Practitioner todistuksen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: mindfire.consulting(a)gmail.com,
Ilmoittauduttuasi lähetämme sinulle koulutuksen ohjelman.

Paikka: Taidekoulu Alfa, Tuomarinkylän kartano rak. A, Tuomarinkyläntie 1-10, 00690 Helsinki Koulutus järjestetään Taidekoulu Alfan kanssa yhteistyönä.

NLP-Practitioner koulutuksen sisältö 2018-2019

Perusmetaforat
Kone, systeeminen ja taidemalli
Tutkiva asenne
Miellejärjestelmät
Analyyttinen ja eläytyvä mallittaminen
VAKOG
Rentouttaminen
Transsin mallitus

Tyhjä pää, Havaintoherkkyys, Suhteen luominen
Assosiaatio ja dissosiaatio
Ulkoistaminen
Oikea ja vasen aivolohko
Oppimisen portaat
<Miellejärjestelmät
Visuaalisen järjestelmän käyttö

Arvostava haastattelu
Narratiivinen haastattelu
Näkökulmat
Tietoinen ja tiedostamaton
Metamallit
Hyrinäpörhö ja murinapörhö
Konkretian ja toiminnan kieli
Yleistys, poisto ja vääristyminen
Erinomaisuuden ympyrä

Kielimallit
Suorat ja epäsuorat suggestiot
Implikaatiot ja taustaoletukset
Jeessetti, tarinat ja metaforat
Ankkurit
Narratiivisten karttojen käyttö
Järjestelmäsiirtymä
Oppimisstrategiat

Aika
Jatkumona ja tilana
Aikajänne ja historian muutos
Tavoitteiden rakentaminen
Ankkurien ketjutus

Erottelutyylit
Menettelytapa- ja palapelimalli
Mukavuuden alue

Loogiset tasot
Ympäristö, toiminta, taidot, uskomukset ja arvot, identiteetti, maailmankatsomus
Narratiiviset harjoitukset

Loppuhaastattelu
Sukupuun NLPVersio

Kertaus ja yhteenveto
Kokonaiskuvan luominen
Koulutuksen päättäminen

Lauri Heikkilä Metamuutos Oy ja Maarit Björkman-Väliahdet Mindfire Consulting Oy