Luento-ja maalaussarja ”Nykytaidetta etsimässä”

Opetus koostuu eri teemoista sisältävistä luennoista, jotka pidetään aina tapaamisten alussa. Luento sisältää eri taiteilijoita, heidän taidettaan ja heidän edustamaansa taidesuuntaa, jonka pohjalta käydään keskustelua. Luento toimii virikkeenä viikonlopun taiteellisessa tehtävässä. Jaksojen tehtävissä käytetään pääasiallisesti maalaus- ja sekatekniikkaa. Osallistujat saavat tietää ennen kutakin tapaamista tarvittavat materiaalit.

Nykytaidetta etsimässä
Aloitus luennolla jonka jälkeen jatketaan luentopohjaisen tehtävän tekoa.

Voit osallistua kaikille kolmelle viikonlopulle tai valita vain yhden kurssin. Yhden viikonlopun hinta on 150 € + omat materiaalit. Opettajana toimii Marina Yannopoulos.

1.opetuskerta 17.-18.3.2018, la-su klo 9-17
Luentosarja klo 9-12: Abstrakti-ekspressionismi;
Jackson Pollock, Willem de Kooning, Clyford Still, Mark Rothko, la klo 13-17 luennon pohjalta maalaustyöskentelyä. Su klo 9-17, maalaaminen jatkuu.

2.opetuskerta 21.-22.4.-18, la-su klo 9-17
Luentosarja klo 9-12: Pop-taide, Robert Raushenberg, Richard Hamilton, Roy Fox Lichtestein, Andy Warhol, la klo 13-17 luennon pohjalta maalaustyöskentelyä.
Su klo 9-17, maalaaminen jatkuu.

3.opetuskerta 26.-27.5.-18, la-su klo 9-17
Luentosarja la klo 9-12: Postmoderni-käsite + Uusekspressionismi, 80-luku, A new Spirit in Painting-näyttely Lontoossa, Feministinen taide, suomalaiset uusekspressionistiset naismaalarit Marika Mäkelä, Leena Luostarinen, Marjatta Tapiola. Luennon pohjalta maalaustyöskentelyä.
Luentosarja su klo 9-12: Käsitetaide/ Installaatio Suomessa, Ismo Kajander, Rauni Liukko, Kaarina Kaikkonen. Luennon pohjalta maalaustyöskentelyä.