NLP Practitioner -koulutus 2020 - 2021

NLP –koulutus - miten rakennamme merkityksellistä maailmaa.

Huipputason taidepainotteinen NLP koulutus Tuomarinkylän upeassa kartanomiljöössä.

Koulutus on niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimiaan jokaisessa meissä olevasta syvästä lähteestä, jota kutsumme luovuudeksi. Se on itsessään parantava voima.

Kehittämällä aistejamme, taitojamme, tapojamme ajatella ja tutkia opimme olemaan aidosti läsnä, ja näin vahvistamaan syvemmällä, luovuudessamme piileviä voimavaroja.

Siinä ei tarvitse kaihtaa omia ongelmiaan, heikkouksia tai elämän kriisitilanteita, jotka ovat osa elämän syklejä. Elämän varjopuolet ovat myös luovuuden lähde, ja parhaimmillaan motiivi, joka aktivoi ja pitää aktiivisena. Ihmisten ongelmat ovat ovi muutokseen, ja se avaa merkitysten maailmat.

Koulutuksessa opimme tutkimaan ja kehittämään myös elämän myönteisiä puolia; vahvuuksiamme ja taitojamme.. Näemme ja opimme, että ongelmamme ja vahvuutemme eivät voi olla ilman toisiaan.

NLP on työkalu opettajille, johtajille sekä taidealan, sosiaalialan ja terveysalan ihmisille; esimiehille, alaisille, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, liike-elämässä toimiville. Koulutus palvelee myös kaikkia teitä, jotka haluatte syventää ja ymmärtää omaa elämäänne syvemmin ja rikkaammin. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.

TULE LOMALLE!

Koulutuksen päivämäärät 16 pvä: pe-la klo 9.15 – 17

1. jakso: 23.-24.10.-20

2. jakso: 20.-21.11.-20

3. jakso: 15.-16.1.-21

4. jakso: 19.-20.2.-21

5. jakso: 19.-20.3.-21

6. jakso: 23.-25.4.-21

7. jakso: 21.-23.5.-21

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 100 € ilmoittautumismaksun.

Koulutuksen hinta: 1240 € sis.alv

Kouluttajat:

Maarit Björkman-Väliahdet: NLP Trainer, Taideterapeutti ja -kouluttaja, Työnohjaaja, Kuvataiteilija

Lauri Heikkilä: NLP Trainer, Perheterapeutti, Työnohjaaja, Kuvataiteilija, Kirjailija

Jukka Pyhäjoki: NLP Trainer, Työnohjaaja, Perheterapeutti, Mental trainer, Dialogikouluttaja

Koulutuksesta saa Suomen NLP Yhdistyksen vaatimuksen mukaisen NLP-Practitioner todistuksen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taidekoulu@alfa-art.fi

Paikka: Taidekoulu Alfa, Tuomarinkylän kartano rak. A, Tuomarinkyläntie 1-10, 00690 Helsinki

Koulutus järjestetään Taidekoulu Alfan ja Mindfire Consultin Oy kanssa yhteistyönä.

Präkkäri 2018-19

NLP-Practitioner koulutuksen sisältö 2020-2021

Perusmetaforat

Kone, systeeminen ja taidemalli

Tutkiva asenne

Miellejärjestelmät

Analyyttinen ja eläytyvä mallittaminen

VAKOG

Rentouttaminen

Transsin mallitus


Tyhjä pää, Havaintoherkkyys, Suhteen luominen

Assosiaatio ja dissosiaatio

Ulkoistaminen

Oikea ja vasen aivolohko

Oppimisen portaat

Miellejärjestelmät

Visuaalisen järjestelmän käyttö


Arvostava haastattelu

Narratiivinen haastattelu

Näkökulmat

Tietoinen ja tiedostamaton

Metamallit

Hyrinäpörhö ja murinapörhö

Konkretian ja toiminnan kieli

Yleistys, poisto ja vääristyminen

Erinomaisuuden ympyrä


Kielimallit

Suorat ja epäsuorat suggestiot

Implikaatiot ja taustaoletukset

Jeessetti, tarinat ja metaforat

Ankkurit

Narratiivisten karttojen käyttö

Järjestelmäsiirtymä

Oppimisstrategiat


Aika

Jatkumona ja tilana

Aikajänne ja historian muutos

Tavoitteiden rakentaminen

Ankkurien ketjutus


Erottelutyylit

Menettelytapa- ja palapelimalli

Mukavuuden alue

Loogiset tasot

Ympäristö, toiminta, taidot, uskomukset ja arvot, identiteetti, maailmankatsomus

Narratiiviset harjoitukset


Loppuhaastattelu

Sukupuun NLPVersio


Kertaus ja yhteenveto

Kokonaiskuvan luominen

Koulutuksen päättäminen