Itsetuntemuksen matka
hyvään elämään
-koulutus alkaa helmikuussa 2023

Koulutus on henkilökohtainen matka hyvään elämään luovia sekä voimavara lähtöisiä menetelmiä apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on parempi itsensä tuntemus ja kommunikointi itsensä sekä muiden kanssa. Opit muuttamaan rajoittavia uskomuksia, hallitsemaan tunnetiloja ja ylläpitämään hyvää läsnä olevaa tilaa.

Tämä koulutus pohjautuu NLP tekniikoihin ja luoviin menetelmiin. Koulutuksesta saa Suomen NLP Yhdistyksen suositusten mukaisen NLP-Practitioner todistuksen. Koulutus järjestetään upeassa kartanomiljöössä Tuomarinkylän kartanolla.

NLP- Practitioner koulutuksemme on 16 päivän matka mielen tasojen läpi luovia menetelmiä apuna käyttäen.

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

NLP on myös tapa ajatella ja tiedostaa itseään sekä ympäröivää maailmaa.

NLP menetelmien avulla voimme tulkita sitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.
NLP:tä voi opiskella eri elämäntilanteista ja erilaisilta aloilta tulevat ihmiset. Koulutuksessa saatua tietoa voit käyttää henkilökohtaisessa sekä työelämässä.

NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja tekniikat. Koulutuksessamme käytämme myös mukana luovia menetelmiä.

Kurssi antaa

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka voi

- muuttaa omaa ajatteluaan

- luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys

- opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus

- hallitaan omia tunnetiloja

-muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi

- motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten

- tavoitteet asettaminen ja niiden saavuttaminen

- muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

- luovien menetelmien käyttö niin arjessa kuin menetelmänä erilaisissa ryhmissä

Kenelle

NLP Practitioner -koulutuksemme sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään itsetuntemusta ja voimavaroja omassa elämässään.

NLP on mahtava työkalu eri aloilla oleville ihmisille mm. opettajille, sosiaalialalle, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, terapeuteille ja valmentajille. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.

Koulutuksen päivämäärät / 16 pvä

NLP:n sisältöä 132 h (a`45 min) ja tämän lisäksi luovia menetelmiä (aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla) 28 h.

1. jakso: 3.-5.2.-23 pe-su klo 9.15-17.30

2. jakso: 4.-5.3.-23 la-su klo 9.15-17.30

3. jakso: 31.3.-2.4.-23 pe klo 16-20, la-su klo 9.15-17.30

4. jakso: 28.-30.4.-23 pe klo 16-20, la-su klo 9.15-17.30

5. jakso: 19.-21.5.-23 pe-su klo 9.15-17.30

6. jakso: 9.-11.6.-23 pe-su klo 9.15-17.30

ENNAKKO ETU ON 200 € KUN ILMOITTAUDUT KOULUTUKSEEN 7.11.2022 MENNESSÄ

Koulutuksen hinta: 1600 €

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mindfre Consulting kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

LISÄTIETOA: taidekoulu(at)alfa-art.fi, viestiin nlp -koulutus.

NLP Pracititioner -koulutuksen sisältö

· NLP:n perusoletukset – NLP-ajattelu ja perusoletukset, ajattelu NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

· Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman viestinnän tasolla. Toisen sanattoman viestinnän tunnistaminen ja oman käyttäytymisen ohjaaminen niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

· Kalibrointi – Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten tunnistaminen ja lukeminen pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

· Miellejärjestelmät – Ihmisten kokemusten rakentuminen ja toimintatapojen erot miellejärjestelmiä käytettäessä. Miellejärjestelmien huomioiminen itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esittää asioita toisille ihmisille.

· Mielle-editoinnit – Miellepiirteet ja niiden vaikutus kokemukseen. Kokemuksen muuttuminen – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.

· Tavoitteet – Tavoitteen asettaminen siten, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

· Metamalli – Kielen käyttäminen niin, että ymmärtää toisen ihmisen ajatusmaailman rakennetta ja sisältöä ja voi tarvittaessa laventaa tai tiivistää sitä.

· Uskomukset ja niiden muuttaminen – Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

· Loogiset tasot – Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

· Erottelutyylit – Ihmisten erilaiset tavat motivoitua ja vastaanottaa eri muodoissa olevaa informatiota.

· Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Aivojen ”ohjelmointi niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia voimavara- ja resurssitiloja.

· Swish – Voimavaroja avaava mielikuva.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot, erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset, nopea fobian hoito jne.

Kouluttajat:

Maarit Björkman-Väliahdet: NLP Trainer, Taideterapeutti ja -kouluttaja, Coach, Työnohjaaja, Suomalainen eroseminaari ohjaaja, Kuvataiteilija.

Maarit on opettanut Taidekoulu Alfassa yli 20 vuotta. 10 viime vuotta hän on toiminut koulun taiteellisena johtajana. Maarit on työskennellyt erilaisissa yhteisöissä työnohjaajana, kouluttajana, taideterapeuttina ja coachina. Luovuuden ja luovien menetelmien hän näkee tehokkaana tapana tutustua itseensä ja elämäänsä; omaan tarinaansa. Hänen intohimona on ollut avata uusia ovia mielenmaisemiin ja luoda kenttä, jossa voi tutkia eri näkökulmien kautta suhdetta elämään ja löytää näin elämän merkityksellisyys. Maarit näkee, että elämä on taidetta ja luovuuden käyttöä arjessa. Niiden avulla voi luoda sillan oman sisäisen ja meille kaikille yhteisen eli ulkoisen maailman välille. Hän uskoo vahvasti, että elämä kantaa kun antaa mahdollisuuden ja luvan itselleen pysähtyä: nähdä, kuulla ja tuntea. Elämä kuuluu kaikille!

Sari Heerman: NLP Trainer, Työnohjaaja, Kehoterapeutti, Uravalmentaja ja Coach.

Sarilla on pitkä työura yritysmaailmassa erilaisissa asiantuntija sekä esimiesrooleissa 90-luvulta lähtien. Hän työskentelee valmentajana, rekrytoijana sekä kouluttajana. Hänen intohimona on tiedonjakaminen, ja hän syttyy muiden oivaltamisesta sekä eri menetelmien hyödyntämisestä mielenmaisemien kirkastajana. Vapaalla hän tuottaa podcast -ultrajuoksun parissa. Mottona hänellä on "vierivä kivi ei sammaloidu".

Jukka Pyhäjoki: NLP Trainer, Työnohjaaja, Perheterapeutti, Mental trainer, Dialogikouluttaja.

Jukkis on valmentanut ihmisiä, yhteisöjä erilaisissa konteksteissa yli 30 vuotta. Hän toimii työnohjaajana, menttaalivalmentajana ja kouluttajana. Arjessa hän viihtyy pukukoppien intensiivisessä timellyksessä, harrastaa filosofiaa ja liikuntaa eri muodoissa. Ohjaavana periaatteena: "sen minkä ilotta oppii, surutta unohtaa".

Reetta Vanhanen: NLP kouluttajien kouluttaja, Senior NLP-kouluttaja, -coach, Global NLP Master Trainer, Advanced Practitioner of Generative Change, Practitioner of Schema Therapy

Kaikki meistä ovat rakkauden arvoisia. Tähän inhimilliseen tarpeeseen perustuu myös työni jossa työvälineenä ja metodina on mm. NLP. Olen kouluttanut ja coachannut tuhansia ihmisiä avoimissa NLP koulutuksissa, yrityksille räätälöidyissä ohjelmissa ja henkilökohtaisesti vuodesta 2000 alkaen. Visioni on olla mukana luomassa maailmaa jossa ihmiset tulevat nähdyiksi, kuulluiksi, ymmärretyksi ja rakastetuiksi omina aitoina itsenään. Tehtäväni on elää merkityksellistä elämää ja auttaa ihmisiä oman elämän merkityksellisyyden (elämäntehtävän) äärelle ja toimiessani näin olen elämän tarkoituksen kätilö.

NLP lyhyesti

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.


N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja, joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

Lisätietoa NLP yhdistyksen sivulta

Paikka: Taidekoulu Alfa, Tuomarinkylän kartano rak. A, Tuomarinkyläntie 10 rak. A, 00690 Helsinki