Osallistujan tiedot

Etunimi
Sukunimi
Syntymävuosi
Matkapuhelin
Sähköpostiosoite
Lähiosoite
Postinumero
Tekstikenttä
Valintaruuturyhmä
Kuvataiteilijan koulutus 3 v.
Terapeuttisen kuvataiteen menetelmäkoulutus
Luova matka minuuteen
Viikonloppukurssi
Tekstikenttä
Valintaruuturyhmä
Maanantairyhmä klo 17-20
Tiistairyhmä klo 9-12
Tiistairyhmä klo 17.30-20.30
Keskiviikkoryhmä klo 9-12
Torstairyhmä klo 17.30-20.30
Tekstikenttä
Valintaruuturyhmä
Perusopetus 7-11 v.
Työpajaopetus 12-17 v.
Lasten kesäkurssi
Tekstialue
Tekstikenttä
Tekstialue