TAIDE KUULUU KAIKILLE on unelma, jota olemme toteuttaneet jo vuodesta 1991 lähtien!

Tämä on myös tarina äidin ja tyttären yhteisestä matkasta kuvataiteen äärellä.

Tarinamme alkoi vuonna 1991 kun perustimme Alfa-Art taidekoulun. Tuolloin perustajina olivat kolme vahvaa naista taidemaalari Eila Ekman-Björkman ja kuvataiteilija, taideterapeutti, työnohjaaja Maarit Björkman-Väliahdet ja kouluttaja, VTM Ritva Saarelainen.

Eila Ekman-Björkman oli jo tuolloin pitänyt monia yksityisoppilaita ja taideopetuksen kysyntä lisääntyi. "Halusimme antaa motivoituneille nuorille mahdollisuuden opiskella kuvataidetta ja hakea jatkokoulutkseen valtion kouluihin ja niin Alfa-Art taidekoulu syntyi.

Ajan mittaan huomasimme myös, että kuvataiteen opiskelu kiinnosti eri ikäisiä ihmisiä, ei vain nuoria. Olemme tukeneet taiteesta kiinnostuneita opiskelijoita katsomatta ikää ja huomanneet, että tärkeintä on motivaatio ja se, että tietää miksi haluaa tehdä kuvallista ilmaisua. Vuosien mittaan koulu on kehittynyt taidekouluksi, jossa voi opiskella kuvallisen ilmaisun eri tekniikoita. Hyödynnämme toimivat menetelmät ja kaiken sen opin, jota olemme saaneet vuosien varrella. Opetussuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan. Koulutuksemme ovat päämäärätietoista ja etenee opetussuunnitelman mukaisesti. Järjestämme vuosittain näyttelyitä ja osallistumme erilaisiin taideprojekteihin. Uskomme vahvasti, että luova ihminen on onnellinen omassa elämässään. Taide toimii voimavarana niin tekijälle kuin katsojalle. TAIDE KUULUU KAIKILLE.

Eila Ekman-Björkman on ollut aikoinaan mukana perustamassa Helsinkiin ensimmäistä lasten ja nuorten kuvataidekoulua. Vuosien aikana hän on ohjannut lukuisia taideprojekteja, opettanut eri kuvataidekouluissa ja tehnyt seinämaalauksia. Hänellä on taidemaalarin ammatista 60 vuoden kokemus ja opetustyöstä taidekasvattajana (lasten, nuorten ja aikuisten parissa) yli 50 vuoden kokemus. Eila Ekman-Björkman on pitännyt aktiivisesti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla.

Maarit Björkman-Väliahdet tie kuvataiteen parissa on kestänyt 30
vuotta. Maalaamisen kautta hänellä heräsi suuri kiinnostus löytää
keinoja yhdistää kuvallista ilmaisua ja alitajuntaa. Taide toimii
siltana sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Taideopintojen lisäksi
tie jatkui taideterapiaopintojen ääreen sekä työnohjaajaksi, NLP-Traineriksi, ratkaisukeskeisen ajattelun ja positiivisen psykologian äärelle. Näitä taitoja
hän on hyödyntänyt kouluttajana, että omassa taiteellisessa työssään.

Maalarina hän on tarkkailija, havainnoija ja tarinan kertoja. "Sen mitä näen, koen, tunnen ja kuulen, yhdistän maailmakseni. Tässä maailmassa olen sivustakatsoja, omassani toimija - tästä lähtee maalausprosessini."
Mystinen ja myyttinen luonto; värit, hahmot sieluineen ja niistä syttyvä tunne kulkevat hänen maalauksessa vahvasti yhdessä. Hänen maalaukset syntyvät intuitiosta tuohon näkyvään ja näkymättömään: aisteillemme olemassa olevaan ja ymmärryksemme ylittävään, mutta aitoon ja ehkä todellisempaan. Aiheiden yhdistävänä tekijänä ovat tallenteet, joissa hetket eri todellisuuksista yhdistyvät samassa maailmassa – ajassa ja tilassa. "Taide on minulle silta oman sisäisen ja meille kaikille yhteisen eli ulkoisen maailman välillä." Hän maalaa fauvismistisesti öljyväreillä ja akryyliväreillä mm. kankaalle tai mdf-levylle.
httpp://www.maaritbjorkman.fi

Taidekoulu Alfa on kodinomainen ja pieni yksikkö joka toimii tällä hetkellä Tuomarinkylän kartanon päärakennuksessa.
Koulu aloitti toiminnan lasten ja nuorten kuvataidekouluna 1991. Vuosittain ryhmät laajenivat myös aikuisharrastajiin. Vuonna 1997 tapahtui paljon uusia asioita. Kuvataiteilijan ammattiin tähtäävä päätoiminen opintokokonaisuus aloitti toimintansa ja koulu siirtyi taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi. Vuonna 2003 kuvataiteilija opintojen kokonaisuutta laajennettiin monimuoto-opinnoiksi päätoimisen opiskelun rinnalle ja samana vuonna aloitti vanhojen mestareiden tekniikka koulutus. Vuosi 2017 toi muutoksen tuulia. Päätoiminen koulutus loppui mutta monimuotokoulutus jatkaa edelleenkin. Tämä koulutus on suunnattu työelämässä oleville.

Koulu sai käyttöön 2017 marraskuussa Tuomarinkylän kartanon päärakennuksen. Toiminta on laajentunut niin, että lasten ja nuorten kuviskoulu on jälleen toiminnassa, arkisin toimii myös aikuisten harrastusryhmät ja viikonloppuisin pitkät koulutukset. Opiskelijat pääsevät nauttimaan historian havinasta kuin myös vaihtuvista taidenäyttelyistä.

Marina Yannopoulos on toiminut kuvataideopettajana Taidekoulu Alfassa vuodesta 2005 lähtien. Hän opettaa pääsääntöisesti materiaalioppia, maalaus- ja piirustustekniikkaa sekä taidehistoriaa. Hän on käynyt Pekka Halosen Akatemian kuvataitelijakoulutuksen ja valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta kuvataideopettajaksi vuonna 2011.

Marina Yannopoulos Suomalais-kreikkalaisena kuvataiteilijana käyttää maalausten ideoiden pohjana usein kreikkalaisia aiheita ja mytologiaa. Hänen oma perhe ja lapset ovat myös elämän ja taiteen innoittajia. Pääsääntöisesti hän maalaa öljyväreillä. Kollaasit ja sekatekniikka ovat myös lähellä hänen sydäntä.

Katri Niemi valmistuu Taidekoulu Alfasta tammikuussa vuonna 2020. Hän toimii tällä hetkellä lasten ja nuorten kuviskoulussa opettajana sekä jatkossa muissa opetustehtävissä.

Katri Niemi on pirskahteleva taiteilija ja taiteen rakastaja. Hän saa elinvoiman, inspiraation ja rentoutumisen luodessaan jotain näkyvää. Intohimo on tehdä ja tuottaa uutta ja nähdä käden töiden tulos.
Hän on monipuolinen taiteilija taidemaalauksesta laulamiseen ja käsitöiden tekoon.
Hän kokee heijastavansa kaikkia elämän värejä.
Taiteilijana hän pyrkii monimuotoisuuteen, muutokseen ja edistykseen.

Minä en ole teokseni, teokseni ovat osa minua.

Maarit Kareno Minun elämääni taide ja taideterapia tuli 2000-luvun alussa, kun vaihdoin ammattia tehtyäni miltei pari vuosikymmentä osa-aikaisesti lapsi- ja perhetyötä oman perheen hoidon ohella. Ekspressiivisen taideterapian opiskelu muutti minua ja elämääni. Olin aina etsinyt olennaista, pyrkinyt asioiden ytimeen. Nyt aloin pyrkiä itseni ytimeen, kuuntelemaan itseäni ja tuo asennoituminen jatkuu edelleen. Se on myös opettanut kuuntelemaan muita.

Valmistuin ekspressiivisen taideterapian terapeutiksi Inartes Instituutista v. 2008 ja siitä lähtien olen pitänyt luovia ryhmiä kansalaisopistossa ja vuosien ajan taideterapiaa Kelan rahoittamille masentuneiden ja työssä uupuneiden ryhmille. Lisäksi olen pitänyt omia jokaiselle tarkoitettuja ryhmiä eri teemoin sekä yksilöterapiaa.

TRE (Tension Releasing Exercises) eli suomeksi stressinpoistoliikkeet ja tärinä alkoi kiinnostaa noin kymmenen vuotta sitten ja kouluttauduin TRE_ ohjaajaksi. Tämä koulutus on lisännyt paljon tietoisuutta kehon ja psyyken sekä henkisen puolen yhteydestä ja voin hyödyntää tätä tietoisuutta myös taideterapeuttisessa ja kuvallisessa työskentelyssä ja ohjaamisessa.

Kuvataiteilijaksi valmistuin Taidekoulu Alfasta keväällä 2019. Sitä ennen harrastin maalaamista parikymmentä vuotta ja kävin erinäisiä kursseja (mm. Halosen Akatemia)

Olen Kaija Ikäheimo, kuvataiteilija, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti ja eläinavusteinen psykoterapeutti. Olen tehnyt työni lääkärinä Turussa TYKSin lastenpsykiatrian klinikalla ja yksityisenä psykoterapeuttina. Opiskelin kuvataiteilijaksi Taidekoulu Alfassa harrastettuani ja opiskeltuani sitä vuosikymmeniä kursseilla sekä vuoden Paasikivi-opiston kuvataidelinjalla. Psykoterapiaopintoni Suomen psykiatriyhdistyksen, Helsingin psykoterapiaseuran ja Turun Yliopiston psykoterapiakoulutuksissa ovat olleet psykoanalyyttiseen teoriaan pohjaavia. Lisäksi olen kouluttautunut kognitiiviseen psykoterapiaan ja tietoisuustaidon ohjaamiseen Integrumin ja Varhaiskuntoutusssäätiön koulutuksissa. Olen ollut kehittämässä eläinavusteista työskentelyä ja psykoterapiaa Suomessa ja kirjoittanut siitä kirjan ”Karvaterapiaa - eläinavusteinen työskentely Suomessa”. Olen eläinavusteisen työskentelyn ammattilaisten yhdistyksen Anima ry:n perustajajäsen ja varapuheenjohtaja. Olen myös Varhaiskuntoutussäätiön ja taidekoulu Konstan hallituksen jäsen.

Taidekoulu Alfan ydin tiimi koostuu Eila Ekman-Björkmanista, Maarit Björkman-Väliahdetista, Marina Yannopouloksesta ja Katri Niemestä sekä vierailevista taiteilijaopettajista.

Vuosien aikana koulun toimintaa ovat olleet kehittämässä kuvataiteilijat Tuija Hirvonen-Puhakka, Irina Schuvaloff, Marina Yannopoulos ja Pekka Parviainen, Ritva Saarelainen sekä monet muut loistavat alansa ammattilaiset. Kiitokset heille!